rozmiar czcionki: A | A | A

Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Przedstawienie kandydatów przez inne osoby i podmioty organizacyjne odbywa się poprzez złożenie formularza w Kancelarii Sejmiku wg. wzoru załączonego poniżej.

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o nadanie złotej/srebrnej Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe osoby zgłaszanej do nadania odznaki: nr telefonu, fax, e-mail

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (J.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926.