rozmiar czcionki: A | A | A

Laureat Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 21-09-2016

W sobotę, 17 września Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski wręczył w Lubiniu Honorowe Odznaczenie Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego dyrektorowi i twórcy Muzeum Tercetu Egzotycznego Robertowi Zaborskiemu. Tym samym po raz pierwszy odznaczenie wyjechało poza granicę naszego województwa. W uroczystości wzięła udział Izabella Skrybant – Dziewiątkowska, Starosta Powiatu Kościańskiego Pan Bernard Turski oraz pani Małgorzata Adamczak Burmistrz ...

[więcej]

„Lekcje wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w Województwie” powracają!

Dodano: 05-09-2016

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Przewodniczący Sejmiku Paweł Wróblewski oraz Radni Województwa Dolnośląskiego serdecznie zapraszają do udziału w kolejnym semestrze „Lekcji wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”.

[więcej]

Wyjazdowe posiedzenie Komisji doraźnej

Dodano: 08-08-2016

„Żywność wysokiej jakości szansą na zrównoważony rozwój obszarów górskich” – pod takim hasłem 7 sierpnia odbyła się konferencja zorganizowana przez Klaster Wołowina Sudecka.Miało tam miejsce wyjazdowe posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Wspierania Rozwoju Peryferyjnych Subregionów Dolnego Śląska, której członkiem jest Radny Zbigniew Szczygieł, organizator konferencji z ramienia Klastra Wołowina Sudecka.

[więcej]

Młodzież z Białorusi po raz 16. na Dolnym Śląsku

Dodano: 21-07-2016

Międzynarodowa Wakacyjna Szkoła Letnia Wrocław 2016 gości w tym roku grupę pond 40 osób z Lidy na Białorusi. Jak zawsze grupą opiekuje się Julian Golak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Radny omówił prezentację o strukturze rządowej i samorządowej w Polsce w obecności Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa i Romana Kowalczyka, Kuratora Oświaty na Dolnym Śląsku. Każdy z gości powitał rodaków z Białorusi. Uczniowie z Lidy...

[więcej]

XXIV sesja Sejmiku Województwa

Dodano: 14-07-2016

Sesję rozpoczął komunikatami przewodniczący Paweł Wróblewski. Poinformował o powstaniu Klubu Radnych Dolnośląski Ruch Samorządowy. Następnie marszałek Cezary Przybylski przedstawił prace Zarządu Województwa w ostatnich dwóch tygodniach. Przyjęte zostały uchwały o nadaniu Odznak Honorowych Zasłużonym dla Dolnego Śląska. Zmienił się również przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, przyjęta została uchwała o wyborze Marka Obrębalskiego. Radna Anna Horodyska została...

[więcej]

XXIII sesja Sejmiku Województwa

Dodano: 28-06-2016

Przewodniczący Paweł Wróblewski rozpoczął sesję komunikatami. Następnie Radni przegłosowali wprowadzenie do porządku obrad sesji dwa punkty: odwołanie i powołanie wicemarszałka. Stanowisko wicemarszałka stracił Radny Tymoteusz Myrda. Nowym wicemarszałkiem została Radna Iwona Krawczyk. Radni Województwa udzielili Marszałkowi i Zarządowi Województwa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Zatwierdzili również sprawozdanie finansowe za rok 2015.

[więcej]

Rekordowy semestr „Lekcji wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”!

Dodano: 23-06-2016

Zakończony wczoraj semestr lekcji prowadzonych przez pracowników Kancelarii Sejmiku okazał się być wyjątkowym zarówno pod względem zainteresowania wykazanego ze strony szkół, jak i frekwencji na samych zajęciach. Dzięki temu, na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy, mieliśmy przyjemność gościć w sali posiedzeń Sejmiku ponad 2100 uczniów dolnośląskich szkół. Jest to ilość absolutnie wyjątkowa, znacznie przewyższająca liczbę uczestników w poprzednich semestrach.

[więcej]