rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta przedstawicieli Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Leningradzkiego

Dodano: 10-03-2011

W dniach 10-12 marca 2011 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z delegacją Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Leningradzkiego. To kolejna wizyta przedstawicieli Zgromadzenia w Polsce. Współpraca Województwa Dolnośląskiego z Obwodem Leningradzkim, zapoczątkowana 15 sierpnia 2003 roku podpisanym Porozumieniem o Współpracy, rozwija się w dziedzinach rozwoju regionalnego i gospodarki, innowacji, edukacji, dziedzictwa kulturowego oraz...

[więcej]

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SWD

Dodano: 07-03-2011

4 i 5 marca 2011 roku Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omawiała potrzebę nowelizacji „Programu Edukacji Ekologicznej dla Województwa Dolnośląskiego”. Priorytetem dla Komisji jest opracowanie programu budowy sieci samorządowych Centrów Edukacji Ekologicznej. Są one bardzo ważnym elementem dla rozwoju ekologicznej świadomości społecznej. Odbywają się w nich zajęcia dla dzieci i młodzieży na każdym szczeblu edukacji. Obrady Komisji odbyły się na wyjazdowym posiedzeniu,  które...

[więcej]

VII sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 11-02-2011

10 lutego 2011 roku o godzinie 10:00 rozpoczęła się VII Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Posiedzenie otworzyły informacje i komunikaty Przewodniczącego Sejmiku i Marszałka Województwa. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przedlożył sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sejmik zatwierdził zmiany oraz tekst...

[więcej]

VI sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 27-01-2011

26 stycznia 2011 r. o godzinie 17:00 rozpoczęła się VI (nadzwyczajna) sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, zwołana przez radnych opozycji. Debatowano nad projektem uchwały w sprawie odwołania radnego Jerzego Pokoja z funkcji Przewodniczącego Sejmiku. Zarzucano mu nieumiejętne organizowanie sesji oraz celowe działanie na szkodę opozycji poprzez uniemożliwianie jej wykonywania swoich statutowych uprawnień. Ostatecznie projekt uchwały nie zyskał wymaganej większości głosów i radny Jerzy Pokój...

[więcej]

IV i V Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 19-01-2011

19 stycznia 2011 roku o godzinie 11:00 rozpoczęła się IV Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Posiedzenie otworzyły informacje i komunikaty Przewodniczącego Sejmiku i Marszałka Województwa. Następnie przedstawione zostały plany pracy Komisji Stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2011. Radni opiniują uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a w następnej kolejności przejdą do uchwały w sprawie budżetu...

[więcej]

Spotkanie Opłatkowe

Dodano: 28-12-2010

Dnia 28 grudnia br. w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne z Radnymi Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kościołów i związków wyznaniowych z Dolnego Śląska. (KSD - APT)

[więcej]

III Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 28-12-2010

28 grudnia 2010 roku odbyła się trzecia sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji. Podczas obrad Marszałek Województwa Rafał Jurkowlaniec przedstawił krótkie sprawozdanie z dotychczasowych prac Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Marszałek poinformował również, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego negatywnie opiniuje przesunięcie w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015" priorytetowych dla regionu inwestycji na bliżej niesprecyzowany okres...

[więcej]