rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 05-04-2011

5 kwietnia 2011 roku odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie doraźnej Komisji ds. młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu poza członkami Komisji uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży Paweł Dębek, Zastępca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP i Komendant Hufca Wrocław Krzysztof Kołodziejczyk oraz Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. młodzieży Łukasz Osiński. Pan Paweł Dębek z Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży opowiedział...

[więcej]

Stypendia sportowe dla Dolnoślązaków

Dodano: 01-04-2011

Od 1 do 30 kwietnia 2011 roku trwa nabór wniosków na stypendia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w dowolnej kategorii wiekowej. W tym roku uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznacza na ten cel kwotę 450 000 zł. Wsparcie finansowe może trafić do zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Regulamin:...

[więcej]

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej

Dodano: 31-03-2011

W 2011 roku po raz czwarty zostanie przyznana Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA. Zostanie nią uhonorowany twórca dzieła artystycznego, wydarzenia lub projektu kulturalnego, który w sposób szczególny wniósł wkład w rozwój dolnośląskiej kultury lub promował nasz region w Polsce i za granicą.

[więcej]

Parlamentarzyści Wolnego Państwa Saksonia z wizytą w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 30-03-2011

Delegacja przedstawicieli Frakcji FDP Landtagu Saksonii spotkała się dzisiaj z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzym Pokojem, z Wicemarszałkiem Jerzym Łużniakiem, Dyrektorem Wydziału Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Bartłomiejem Ostrowskim oraz z Dyrektorem Wydziału Sportu i Rekreacji Marcinem Przychodnym. W skład delegacji niemieckiej weszli: dr Jurgen Martens Saksoński Minister Sprawiedliwości odpowiedzialny za sprawy Europy, Torsten Herbst Rzecznik...

[więcej]

VIII Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 24-03-2011

24 marca 2011 roku o godzinie 11:00 rozpoczęła się VIII Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Posiedzenie otworzyły informacje i komunikaty Przewodniczącego Sejmiku i Marszałka Województwa. Podjęta została uchwała w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, prace te są konieczne ze względu na nowa sytuację gospodarczą i społeczną Dolnego Śląska, Polski oraz Unii Europejskiej. Radni pozytywnie zaopiniowali...

[więcej]

Wizyta przedstawicieli Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Leningradzkiego

Dodano: 10-03-2011

W dniach 10-12 marca 2011 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z delegacją Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Leningradzkiego. To kolejna wizyta przedstawicieli Zgromadzenia w Polsce. Współpraca Województwa Dolnośląskiego z Obwodem Leningradzkim, zapoczątkowana 15 sierpnia 2003 roku podpisanym Porozumieniem o Współpracy, rozwija się w dziedzinach rozwoju regionalnego i gospodarki, innowacji, edukacji, dziedzictwa kulturowego oraz...

[więcej]

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SWD

Dodano: 07-03-2011

4 i 5 marca 2011 roku Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omawiała potrzebę nowelizacji „Programu Edukacji Ekologicznej dla Województwa Dolnośląskiego”. Priorytetem dla Komisji jest opracowanie programu budowy sieci samorządowych Centrów Edukacji Ekologicznej. Są one bardzo ważnym elementem dla rozwoju ekologicznej świadomości społecznej. Odbywają się w nich zajęcia dla dzieci i młodzieży na każdym szczeblu edukacji. Obrady Komisji odbyły się na wyjazdowym posiedzeniu,  które...

[więcej]