rozmiar czcionki: A | A | A

XXX sesja Sejmiku Województwa

Dodano: 26-01-2017

Sesję zwyczajowo rozpoczął Paweł Wróblewski Przewodniczący Sejmiku komunikatami, w których podał terminy sesji w roku 2017 i przypomniał, że do 31 marca można zgłaszać kandydatów do Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego *. Marszałek Cezary Przybylski zrelacjonował Radnym Województwa działalność Zarządu w ostatnim miesiącu.

[więcej]

Zakończyliśmy kolejny semestr „Lekcji wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w...

Dodano: 05-01-2017

W sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego gościliśmy wczoraj ostatnich, w bieżącym semestrze szkolnym, uczestników prowadzonych przez nas lekcji. Tym samym za nami kolejny, bardzo udany pod względem ilości oraz aktywności uczestników, semestr zajęć. Z przyjemnością możemy poinformować, że w jego trakcie – od 14 września 2016 roku do 4 stycznia 2017 roku – odwiedziło nas łącznie 1981 młodych Dolnoślązaków.

[więcej]

XXIX sesja Sejmiku Województwa

Dodano: 23-12-2016

22 grudnia Radni Województwa uchwalili budżet Województwa Dolnośląskiego na rok 2017. Decyzją Radnych Województwo Dolnośląskie przystąpiło do Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERIN). Sejmik przyjął apel do Rady Ministrów w sprawie zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Przyznano też Odznaki Honorowe Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego. W przerwie sesji odbyło się Spotkanie Opłatkowe, na które przybyli hierarchowie różnych kościołów, do których...

[więcej]

Betlejemskie Światło Pokoju z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem

Dodano: 16-12-2016

Przewodniczący Sejmiku Województwa Paweł Wróblewski otrzymał od Harcerzy z Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczne hasło akcji przekazywania ognia z Groty Narodzenia Chrystusa brzmi: „Odważnie twórzmy pokój”, będzie nam ono towarzyszyło i motywowało do pracy przez cały rok.

[więcej]

Rezolucja Sejmiku Województwa w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji

Dodano: 25-11-2016

Na XXVIII sesji Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji. Na sesji był obecny Jego Ekscelencja ks. Waldemar Pytel, Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, proboszcz parafii ewangelickiej parafii kościoła Pokoju w Świdnicy, który bardzo serdecznie podziękował Radnym Województwa Dolnośląskiego za tekst rezolucji i podjęcie uchwały. Podkreślił, że uchwała ta jest wyrazem uznania roli i wkładu Kościoła...

[więcej]

Uroczystość wręczenia Medalu Złotej Lipy dla Jana Mroczkowskiego, legendarnego kuriera ...

Dodano: 24-11-2016

Jan Mroczkowski jest skromnym człowiekiem, który jest jedną z najbardziej zasłużonych osób dla odzyskania wolności i demokracji w Polsce i Republice Czeskiej. 24 listopada 2016 roku, w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pan Jan Mroczkowski otrzymał Medal Złotej Lipy, który jest przyznawany przez Czeskie Ministerstwo Obrony. Odznaczenie wręczył ambasador Republiki Czeskiej w Polsce pan J. E. Jakub Karfik, laudację odczytał Wiceprzewodniczący Sejmiku Julian Golak. W...

[więcej]

Złota Odznaka dla Stefana Arczyńskiego

Dodano: 18-11-2016

Urodzony 100 lat temu Stefan Arczyński uchwałą Sejmiku Województwa otrzymał Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Odznakę wręczył Paweł Wróblewski Przewodniczący Sejmiku w domu nagrodzonego.

[więcej]