rozmiar czcionki: A | A | A

XXXIII sesja Sejmiku

28.04.2017 16:28

28 kwietnia odbyła się 33. Sesja Sejmiku, która tradycyjnie otworzył Przewodniczący Paweł Wróblewski odczytując komunikaty, a Marszałek Cezary Przybylski zrelacjonował prace Zarządu Województwa z ostatniego miesiąca. W imieniu Radnych Województwa przewodniczący złożył życzenia Pani Ewie Rzewuskiej, która 20 kwietnia obchodziła osiemdziesiąta rocznicę urodzin.

Na sesję przybyli przedstawiciele zwaśnionych stron Teatru Polskiego, którzy zabrali głos w przerwie obrad. Padły deklaracje zawarcia zgody i wspólnej pracy. Po tych niezaplanowanych wydarzeniach Radni głosowali nad projektami uchwał. Po zakończeniu głosowania w punkcie „sprawy różne” Przewodniczący wręczył Radnej Ewie Rzewuskiej kwiaty i Jubilatka pokroiła tort.


Dr inż. Ewa Rzewuska urodziła się na Lubelszczyźnie w powiecie zamojskim. Od 1946 roku mieszka we Wrocławiu - tu ukończyła szkołę podstawową, średnią, studia
i doktorat na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym oraz studia podyplomowe z zakresu ochrony wód na Politechnice Wrocławskiej. Pracowała w Instytucie Gospodarki Wodnej, w Laboratorium Badania Wód i Ścieków, w Instytucie Ochrony Środowiska i jako wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym, a dodatkowo jako nauczyciel zawodu w Technikum Gospodarki Wodnej.
Była harcerką, do stopnia podharcmistrza, 45 lat działała w Klubie Inteligencji Katolickiej, osiągając funkcję prezesa. Angażowała się w działalność Towarzystwa Urbanistów Polskich, Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Klubu Ekologicznego, Komitetu Obywatelskiego. Z ramienia Komitetu Obywatelskiego została wybrana do Rady Miasta Wrocławia. Funkcję Radnej Miejskiej pełniła przez 3 kadencje. Była Radną Sejmiku Wrocławskiego, następnie Dolnośląskiego. W radach samorządowych przewodniczyła i przewodniczy Komisji Ochrony Środowiska.
Kierowała Dolnośląskim Obywatelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Pracuje w radach społecznych kilku szpitali i we Wrocławskiej Radzie Seniorów.
Pani Ewa Rzewuska jest również niedościgłym wzorem działalności charytatywnej i społecznej, od 11 lat jest fundatorką pierwszego prywatnego stypendium plastycznego dla zdolnych studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, za co w 2013 roku otrzymała Tytuł Społecznika Roku.