rozmiar czcionki: A | A | A

XXXII sesja Sejmiku

30.03.2017 16:26

Sesję tradycyjnie rozpoczął Paweł Wróblewski, komunikatami przewodniczącego, w tym punkcie swoje wystąpienie miał szczególny gość. Był to dyrektor krajowego papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, ks. Waldemar Cisło, który mówił o wsparciu dla Aleppo na Dolnym Śląsku, opowiedział też jak jest w Syrii, w Aleppo. Obrady obserwowali Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Radni Województwa głosami większości przyjęli dewa stanowiska.

Stanowisko Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie obrony polskiej samorządności: „Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań polityków Prawa i Sprawiedliwości zmierzających do ograniczenia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.”

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmian w zakresie realizacji Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.
Zmiany w programie rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej dokonano bez jakiejkolwiek konsultacji z samorządami wojewódzkimi w tym Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Wprowadzona centralizacja dotycząca dystrybucji środków publicznych przerwała dobrze funkcjonujący od kilkunastu lat mechanizm współpracy województwa z samorządami lokalnymi w zakresie dofinansowania inwestycji sportowych.
Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest najbardziej zorientowany w potrzebach realizacji inwestycji sportowych w regionie i możliwościach ich wsparcia, nie tylko w ramach tego programu.