rozmiar czcionki: A | A | A

XXV sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

19.07.2012 13:55

19 lipca odbyła się XXV sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Sesję Sejmiku Województwa Dolnośląskiego otworzyły informacje i komunikaty Przewodniczącego Sejmiku Województwa Jerzego Pokoja i Marszałka Województwa Rafała Jurkowlańca.

fot. Tomasz Juskowiak (KSD)

Po wysłuchaniu sprawozdań Radni Województwa głosowali uchwały Sejmiku, zgodnie z przegłosowanym na początku sesji, porządkiem obrad. Pozytywnie zaopiniowano uchwały przyznające złote i srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. To nowe odznaczenia samorządowe w naszym województwie, które obowiązują od czerwca tego roku. W marcu 2012 r. Radni Województwa podjęli uchwałę ustanawiającą wzory odznak, a w czerwcu, po ogłoszeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w Dzienniku Urzędowym, uchwała się uprawomocniła. Odznaczenia Honorowe Samorządów mają na celu wyróżnianie i docenianie ludzi z różnych środowisk lokalnych. Osób, które swoją pracą i postawą są godne szacunku, podziwu i naśladowania, które wśród społeczności lokalnej niejednokrotnie są „bohaterami”. Odznaki Honorowe można wręczać „na uroczystościach okolicznościowych”, właśnie po to, by wręczać je w środowisku, w którym wyróżnieni działają na co dzień. To tam, Odznaka Honorowa ma największą moc, której działanie może przejawić się np. chęcią naśladowania i współpracy. (Regulamin: http://www.umwd.dolnyslask.pl/sejmik/odznaczenia-i-nagrody-sejmiku/ )
Pierwsze odznaki zostaną wręczone grupie policjantów z Jeleniej Góry, na uroczystości z okazji Święta Policji 31 lipca 2012 r.

 

W swoim wystąpieniu Marszałek Rafał Jurkowlaniec poinformował Radnych Województwa o udziale samorządu w przygotowaniach i organizacji Mistrzostw Europy Euro2012. Oprócz działań promocyjnych samorząd angażował się dodatkowo w organizację transportu dla kibiców oraz zabezpieczenie medyczne dla uczestników imprezy. O zakończonym niedawno Tour de Pologne, którego dwa pierwsze etapy odbyły się na Dolnym Śląsku. Samorząd Województwa był również współorganizatorem tego najważniejszego wyścigu kolarskiego w Polsce. Radni zostali poinformowani o uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę mostu na Nysie Łużyckiej, który połączy Sieniawkę i Zittau. Inwestycja ta znacznie usprawni ruch międzynarodowy oraz rozwój gospodarczy i turystyczny w Euroregionie Nysa. Przeprawa przez Nysę, która połączy Polskę i Republikę Federalną Niemiec zostanie ukończona w przyszłym roku, a most powstanie dzięki współdziałaniu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei i Krajowego Urzędu Budowy Dróg i Transportu w Bautzen.

 

Następnie głos zabrał Wicemarszałek Jerzy Łużniak, który poinformował o zniszczeniach jakie na Dolnym Śląsku wyrządziły ostatnie burze. Członek Zarządu Województwa Jerzy Tutaj w swoim wystąpieniu przedstawił zarys projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, której motto wyrażone zostało hasłem: „Zbliżając się do Europy, musimy zbliżać się do siebie – dostępność i zaufanie”. Zaktualizowana Strategia, w odróżnieniu  od dokumentu uchwalonego w 2005 r., ma zwrócić większą uwagę na endogeniczne źródła rozwoju regionu oraz wzmocnić zaufanie społeczne i dostępność komunikacyjną wewnątrz regionu. Celem pragmatycznym Strategii jest przygotowanie regionu do funkcjonowania w okresie po roku 2020. W wystąpieniu Jerzy Tutaj przedstawił wizję rozwoju Dolnego Śląska, która pozwoli na skupienie działań na kluczowych (strategicznych) projektach. Członek zarządu dokonał syntetycznego zestawienia dotychczasowych mocnych i słabych stron oraz wskazał szanse i zagrożenia na kolejne lata. Omówił też system wdrażania Strategii i jego podstawowe zasady.

ZW