rozmiar czcionki: A | A | A

XX sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

01.04.2016 09:11

31 marca podczas XX sesji powołano nowy Klub Radnych w Sejmiku. Władzę w województwie sprawuje nowa koalicja, którą zawiązał nowo utworzony Klub Bezpartyjnych Samorządowców razem z Polskim Stronnictwem Ludowym. Podczas sesji odwołano wicemarszałka Andrzeja Kosióra i powołano nowego wicemarszałka województwa, którym został Radny Tymoteusz Myrda.

Posiedzenie rozpoczęło się od informacji przedstawionych przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pawła Wróblewskiego. Następnie, Marszałek Cezary Przybylski przedstawił informacje na temat prac i aktywności Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ostatnich tygodniach oraz informację o liczbie projektów przygotowanych przez poszczególne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Podczas XX sesji Sejmiku poddano pod głosowanie Radnych m.in.: uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach oraz drugie czytanie uchwały w sprawie przyjęcia „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Dolnośląskiego”, a także uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektu „Dolnośląska Stolica Kultury”.

Radny Roman Kowalczyk po raz ostatni uczestniczył w sesji Sejmiku. Z powodu objęcia funkcji Dolnośląskiego Kuratora Oświaty złożył rezygnacje z pełnienia funkcji Radnego Województwa Dolnośląskiego.

Nowo powstały klub Radnych Województwa tworzący obecną koalicję jest największym klubem w dolnośląskim sejmiku. W jego skład weszło 14 radnych: Michał Bobowiec, Julian Golak, Kazimierz Janik, Czesław Kręcichwost, Ryszard Lech, Janusz Marszałek, Jerzy Michalak, Tymoteusz Myrda, Marek Obrębalski, Cezary Przybylski, Ewa Rzewuska, Patryk Wild, Paweł Wróblewski i Ewa Zdrojewska.