rozmiar czcionki: A | A | A

XVIII sesja Sejmiku Województwa

29.05.2020 12:16

28 maja 2020 r. odbyła się kolejna sesja, w której część Radnych uczestniczyła zdalnie. Gościem Sejmiku był Kurator Województwa Roman Kowalczyk, który przedstawił stan szkolnictwa na Dolnym Śląsku w czasie pandemii. Radni jednomyślnie uchwalili Rezolucję upamiętniającą 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II i Rezolucję upamiętniającą 30-lecie Samorządu Terytorialnego, w rocznicę wyborów samorządowych z 27 maja 1990 roku, pierwszych wolnych wyborów w Polsce.


Po raz kolejny przyznano pomoc finansową dla dolnośląskich samorządów na realizację działań związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19.

Sejmik większością głosów wyznaczył przedstawiciela Województwa Dolnośląskiego do władz Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”, został nim Członek Zarządu Województwa Michał Bobowiec.REZOLUCJA UPAMIĘTNIAJĄCA 100 ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II


W 100 lat od przyjścia na świat Karola Józefa Wojtyły Sejmik Województwa Dolnośląskiego składa hołd osobie i dziełu człowieka, który pozostawił niezatarty ślad na historii świata. Urodził się w roku przełomowym dla obrony i umocnienia odzyskanej przez Polskę Niepodległości. Od roku 1978 był Biskupem Rzymu i przyjął imię Jan Paweł II.
Jego pontyfikat stał się zaczynem przemian o charakterze geopolitycznym. Upadł system komunistyczny. Liczne narody, a wśród nich Polska, odzyskały prawo stanowienia o swoim losie.
Był fascynacją i natchnieniem niezliczonych tłumów. Budził entuzjazm i podziw, szczególnie ludzi młodych, na wszystkich kontynentach. Bezkompromisowy w swoim nauczaniu, był zawsze pełen szacunku dla każdego człowieka. Afirmował niepowtarzalną godność osoby ludzkiej. Czyni to Jego nauczanie uniwersalnym, ponadczasowym, niezmiennie aktualnym i jakże potrzebnym dzisiaj, również w naszym kraju.


REZOLUCJA UPAMIĘTNIAJĄCA 30–LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Mija 30 lat od pierwszych wolnych wyborów w powojennej historii Polski. Wyborów samorządowych do rad gmin – uznawanych za jedno z najważniejszych osiągnięć przemian ustrojowych naszego kraju po roku 1989. Rola i pozycja samorządu w procesie zarządzania krajem jest jednym z fundamentalnych obszarów obrazujących siłę państwa, bowiem nie ma silnej Polski bez silnych samorządów.
Od 1990 roku samorząd terytorialny zajął trwałe miejsce w naszym codziennym życiu. Na fali wolnościowych przemian, ale również społecznego entuzjazmu i poczucia, że przyszłość jest wreszcie w naszych rękach, udało się stworzyć fundamenty polskiej demokracji i nowoczesnego państwa. Pierwsze kadencje odrodzonego samorządu były okazją do pojawienia się wielu społecznych inicjatyw, idei obywatelskich, a równocześnie ciężkiej pozytywistycznej pracy. Efekt był warty wszelkich poświęceń. Dzięki temu mieszkańcy regionu zaczęli mieć realny wpływ na budowanie swoich małych ojczyzn.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża uznanie dla doniosłości przemian naszego regionu w ostatnich trzydziestu latach, a także dla dorobku samorządu terytorialnego w tym okresie. Jednocześnie uznaje ideę samorządności jako kluczową wartość przyszłego rozwoju Dolnego Śląska i całego kraju.