rozmiar czcionki: A | A | A

XVII sesja Sejmiku

04.05.2020 12:28

Po długiej przerwie, z powodu panującej pandemii, 30 kwietnia odbyła się sesja Sejmiku. Część Radnych z domu łączyła się przez internet z salą, gdzie obrady prowadził Przewodniczący Andrzej Jaroch, a obecni Radni byli w maseczkach i w rękawiczkach. Gościem obrad był Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

Radni Przyjęli uchwałę przyznającą pomoc finansową dla dolnośląskich samorządów, dla szpitali w walce z koronawirusem. Uchwalili kwoty na remonty dróg w naszym powiecie. Odbyło się pierwsze czytanie uchwały w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Przyjęli  rezolucję upamiętniającą 80. rocznicę ludobójczej eksterminacji dokonanej na polskich oficerach – jeńcach wojennych w kwietniu 1940 roku w ZSRR. Dużą dyskusję wywołały dwa apele dotyczące przesunięcia terminu wyborów prezydenckich  w Polsce. Autorem pierwszego Apelu był Klub Nowoczesna Plus i Koalicja Obywatelska, drugiego Klub Bezpartyjnych Samorządowców.    
                        
Radni przyjęli większością głosów Apel w sprawie likwidacji lub zmiany zapisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczącą tzw. ”Janosikowego”.

•    Podczas XVII sesji Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego Michaelowi Kretschmerowi, premierowi Wolnego Państwa Saksonia. Z inicjatywą przyznania odznaczenia wystąpił marszałek Cezary Przybylski.

- Dolny Śląsk i Saksonię łączą ponad dwudziestoletnie przyjacielskie relacje. Nie byłby one jednak możliwe gdyby nie ludzie, którzy swoim zaangażowaniem pozwalają je budować. Taką właśnie osobą jest premier Michael Kretschmer, przyjaciel Dolnego Śląska i Polski. Raz jeszcze serdecznie dziękuję, za wsparcie, jakie Saksonia okazała nam w ostatnich tygodniach. Jestem przekonany, że przed nami jeszcze wiele lat dobrej i budującej współpracy – powiedział marszałek Cezary Przybylski.

Michael Kretschmer urodził się w Goerlitz i od początku swojej działalności publicznej angażował się w budowanie przyjaznych relacji między Saksończykami i Dolnoślązakami zamieszkującymi pogranicze Polski i Niemiec. Jeszcze będąc posłem Bundestagu wspierał lokalne inicjatywy dolnośląsko-saksońskie takie jak budowa mostu między Zittau, Sieniawką i Hradec nad Nisou. Pełniąc funkcję premiera Wolnego Państwa Saksonia od 2017 roku pielęgnuje przyjacielskie relacje z naszym regionem.

Swoją dotychczasową działalnością wzmacnia dobry wizerunek Polaków po drugiej stronie granicy. Często patronuje dolnośląsko-saksońskim projektom, wspiera funkcjonowanie Biura Saksonii we Wrocławiu i jest zwolennikiem otwarcia bliźniaczej instytucji w Dreźnie. Podczas trwającego od kilku tygodni kryzysu wywołanego przez epidemię wirusa SARS-CoV-2 zaoferował wsparcie przekazując niezbędne środki ochrony osobistej dla dolnośląskich szpitali oraz umożliwiając przeprowadzanie w jednym z niemieckich laboratoriów testów na obecność wirusa dla dolnośląskiego personelu medycznego.

•    Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia w 80 rocznicę tej zbrodni, ofiar ludobójczej eksterminacji dokonanej na polskich oficerach - jeńcach wojennych w 1940 roku w ZSRR.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego oddaje hołd kilkudziesięciu tysiącom bezbronnych jeńców wojennych, polskich oficerów, zamordowanych w potajemnym akcie ludobójstwa. Bohaterskich zwycięzców w wojnie 1920 r. i obrońców Kresów dosięgła w niewoli krwawa zemsta bolszewików dokonana w Katyniu, Charkowie, Twerze i tylu wciąż nieznanych miejscach. Narodowi Polskiemu przed 80-ciu laty odebrano bezcenną elitę. Nieobecność tych ludzi i ich potomnych Polska odczuwa do dzisiaj.
Oparty na kłamstwie i przemocy system polityczno-ideologiczny ZSRR, którego dziełem była ta podła zemsta, rozpadł się w proch i pył i znalazł swoje zasłużone miejsce na śmietniku historii. Możemy z tego czerpać nadzieję, że podobny los spotka kłamstwa jego sukcesorów, którzy fałszują historię, wychwalają pakt Ribbentrop-Mołotow (czyli pakt Hitler-Stalin), wraz z jego tajnym protokołem, jako posunięcie usprawiedliwione i dalekowzroczne, całkowicie przekręcają jego prawdziwy polityczny sens, pomijając milczeniem lub bagatelizując jego tragiczne konsekwencje. Propagatorzy stalinowskiej wersji historii, oskarżają Polskę, że przyczyniła się do wybuchu II Wojny Światowej i że to ona była „zagrożeniem dla ZSRR”. Zapewne takim samym „zagrożeniem” dla ZSRR były Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia i Rumunia, które w 1940 roku padły ofiarą agresywnego sowieckiego ekspansjonizmu. Nigdy nie będzie, bo nie może być, naszej zgody na zakłamywanie historii.
Wzywamy społeczność międzynarodową do odtajnienia i ujawnienia dokumentów oraz całych zasobów wiedzy o Zbrodni Katyńskiej. Świat budowany na kłamstwie nie zazna pokoju i nie ma przyszłości.”•    Apel w sprawie likwidacji lub zmiany zapisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczącą tzw. ”Janosikowego”:


„W obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej spowodowanej pandemią wirusa SARS-CoV-2 Sejmik Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Klubu Radnych Bezpartyjnych Samorządowców, apeluje o likwidację lub zmianę zapisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczącą tzw. ”Janosikowego”.
Ekonomiczne skutki pandemii uderzają w samorządy z wielu stron. Budżety samorządów są maksymalnie obciążone m.in. po wzroście wydatków na oświatę i coraz wyższych kosztach gospodarki odpadami. Stan epidemii będzie miał także negatywny wpływ na wysokość i ściągalność największych źródeł dochodów – podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatków i opłat lokalnych.
Dodatkowo większość samorządów wszystkich szczebli, chcąc ulżyć mieszkańcom, wprowadziła ulgi które mają pozwolić przetrwać mieszkańcom trudny czas kryzysu. W lokalnych budżetach oznacza to jednak kolejne braki. Pandemia wymusza także znaczny wzrost wydatków. Samorządy pomagają w walce z kryzysem, przekazując kolejne środki finansowe na niezbędny sprzęt dla szpitali, medyków i służb podejmujących codzienną walkę z epidemią.
Jednocześnie cały czas funkcjonuje wysoce niesprawiedliwy system redystrybucji dochodów w ramach tzw. „Janosikowego”. Algorytmy służące wyliczeniu wpłat do budżetu państwa z tego tytułu nie uwzględniają potencjału ekonomicznego danego regionu, w tym między innymi długości posiadanych dróg wojewódzkich, długości linii kolejowych, liczby przewożonych pasażerów, zakresu realizowanych zadań w zakresie ochrony zdrowia czy kultury. Analogicznie wydatki ponoszone przez poszczególne samorządy na te cele mogą być znaczne, a nie jest to w żaden sposób odzwierciedlone w systemie redystrybucyjnym.
Wyrównanie potencjału dochodowego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym również województw, powinno respektować podstawowe zasady konstytucyjne takie jak: prymat dochodów własnych i przeznaczenia ich na realizację zadań własnych, a także zasadę adekwatności środków finansowych do realizowanych zadań statutowych. Mechanizm wyrównywania poziomego powinien mieć natomiast charakter przejściowy i uzupełniający w stosunku do bezpośrednich transferów z budżetu państwa. System powinien uwzględniać także skutki cyklicznych wahań w gospodarce narodowej.
Trybunał Konstytucyjny już w 2013 roku zwracał uwagę na wady tego systemu. Krytycznie oceniono brak mechanizmu korygującego poziom wpłat w sytuacji załamania koniunktury gospodarczej. Zmiany jednak nie zostały wprowadzone do dzisiaj. Dlatego apelujemy o likwidację lub zmianę zapisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczącą tzw. ”Janosikowego”.”