rozmiar czcionki: A | A | A

XV sesja Sejmiku

16.01.2020 15:16

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się bardzo uroczyście wręczeniem Odznak Honorowych Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego. Złotą odznakę otrzymała Kopalnia „Rudna” – KGHM SA Zakłady Górnicze „Rudna”. Srebrna Odznakę otrzymał pan Jacek Kołtun. Przewodniczący Komisji Stałych Sejmiku przedstawili plan pracy na rok 2020. Uchwalone zostały stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich. Większością głosów przyjęto uchwałę na mocy której na rzecz Gminy Wrocław przekazana zostanie darowizna nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 8a, na cele edukacyjne.


KGHM SA Odział Zakłady Górnicze „Rudna”


„Rudna” to jedna z najstarszych kopalni Zagłębia Miedziowego i jedna z największych i najgłębszych kopalni miedzi na świecie. W roku 2019 obchodziła swoje 45-lecie istnienia. Związane są z nią całe rodziny i kolejne pokolenia gminy, powiatu i Dolnego Śląska. Obecnie kopalnia Rudna prowadzi działalność na powierzchni górniczej wynoszącej ponad 100km2. Dobowe wydobycie wynosi 40 000 ton, a roczne 11 600 000 ton. W rozwój kopalni zaangażowani są byli i obecni pracownicy, będący w przeważającej części mieszkańcami Gminy Polkowice. Część z nich z kopalnią związała całe swoje życie zawodowe.
Dwa oddziały kopalni wydobywają rudę na poziomie 1 200 metrów pod ziemią. W tak trudnych warunkach koniecznością było założenie klimatyzacji centralnej, Rudna była pierwszą kopalnia zagłębia, która to zrobiła. Schłodzone powietrze dociera nawet na odległość 10 km od szybu.JACEK KOŁTUN – główny inżynier BHP, kierownik działu BHP w KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”. Przez 26 lat był ratownikiem górniczym w Jednostce Ratownictwa Górniczo Hutniczego KGHM. Brał udział w ok. 20 akcjach ratowniczych pod ziemią. Został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź SA” i Szpadą Górniczą za 25 lat pracy pod ziemią. Dodatkowo od kilkudziesięciu lat działa w harcerstwie w Hufcu ZHP Polkowice, Chorągiew Dolnośląska, a od 2015 roku jest Komendantem tego Hufca. Jest bardzo zaangażowany w rozwój harcerskiej stałej bazy lokalowo-szkoleniowej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży, którą udostępnia innym organizacjom charytatywnym lub związanych z działalnością harcerską.