rozmiar czcionki: A | A | A

XLVII SESJA SEJMIKU UCHWALONO ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

23.05.2018 15:29

Zarząd Województwa głosami Radnych otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2017. Uchwałę poparło 25 radnych, przeciw było 8. W sumie zrealizowano aż 186 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 338 mln złotych. Najwięcej z nich, bo aż 100, to inwestycje transportowe. Kolejne obszary, w których samorząd inwestował najwięcej to ochrona zdrowia, rolnictwo i ochrona środowiska, kultura i rozwój regionalny. Możemy się pochwalić nadwyżką budżetową i operacyjną, malejącym zadłużeniem oraz pierwszym miejscem w kraju w zakresie realizowania zaplanowanych wydatków.

 

Uchwałą Sejmiku powołana została Komisja Doraźna do opracowania Statutu Województwa Dolnośląskiego.


W roku, w którym świętujemy 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez Polki, została powołana Komisja Doraźna ds. Kobiet z inicjatywy Radnej Województwa Moniki Włodarczyk. Przedmiotem działania komisji będzie diagnoza potrzeb kobiet na Dolnym Śląsku w obszarze równego traktowania we wszystkich dziedzinach życia.