rozmiar czcionki: A | A | A

XLVI sesja Sejmiku

20.04.2018 12:29

Radni Województwa podjęli uchwały: w sprawie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018”, pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Ząbkowice Śląskie na dofinansowanie w 2018 roku budowy krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich, powierzenia gminie Gryfów Śląski realizacji w 2018 r. zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Dożynki wojewódzkie", przyznania Odznak Honorowych Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego.