rozmiar czcionki: A | A | A

XLIII sesja Sejmiku

22.12.2017 12:09

Budżet Samorządu Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok uchwalony. Radni Województwa podczas ostatniej w tym roku sesji przyjęli zaproponowany przez Zarząd Województw budżet na 2018 rok. Przyjęto również rezolucję Sejmiku ustanawiającą Rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet, z okazji 100. rocznicy uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Sesję prowadził Wiceprzewodniczący Sejmiku Julian Golak.


Ponad 1,3 miliarda złotych - to kwota zaplanowanych w budżecie na rok  2018 wydatków. Dochody Dolnego Śląska w 2018 roku będą wyższe niż w 2017 o 11 mln złotych. Budżet zakłada zdecydowane zwiększenie wydatków na inwestycje m.in. na transport, ochronę zdrowia, kulturę, edukację i ochronę środowiska.
Ponad 1,3 miliarda złotych - to kwota zaplanowanych w budżecie na rok  2018 wydatków. Dochody Dolnego Śląska w 2018 roku będą wyższe niż w 2017 o 11 mln złotych. Budżet zakłada zdecydowane zwiększenie wydatków na inwestycje m.in. na transport, ochronę zdrowia, kulturę, edukację i ochronę środowiska.
− Budżet na przyszły rok to budżet, w którym pół miliarda złotych zaplanowaliśmy na tzw. wydatki majątkowe, czyli po prostu inwestycje. Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na transport i ochronę zdrowia, w tym na budowę m.in. obwodnicy Dzierżoniowa czy Złotoryi, ale także na modernizacja drogi Pieńsk – Jędrzychowice, Turoszów-Sieniawka czy budowę dróg dojazdowych do mostu na Odrze w Ciechanowie i Brzegu Dolnym. Kolejne ważne zadania to m.in. budowa Dolnośląskiego Centrum Sportów na Polanie Jakuszyckiej, budowa Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Innowacyjnej, czy rozbudowa Opery Wrocławskiej - wymienił marszałek Cezary Przybylski.

Na projekty drogowe i kolejowe zapisano w budżecie aż 703,5 mln złotych. To niemal 110 mln złotych więcej niż w ubiegłym roku. Na ochronę zdrowia  65 mln zł, czyli o blisko 23 mln więcej, a na edukację i naukę 98 mln zł, czyli  2,7 mln więcej w porównaniu z 2017.


W przerwie sesji Paweł Wróblewski Przewodniczący Sejmiku i Cezary Przybylski marszałek Województwa podzielili sie opłatkiem z Radnymi Województwa i przybyłymi gośćmi.


REZOLUCJA

W roku 2018 Polki i Polacy będą świętować 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  Listopad roku 1918 był dla naszego narodu niezwykły, nie tylko ze względu na powrót Marszałka Józefa Piłsudskiego z niewoli, przejęcie przez niego władzy wojskowej i cywilnej oraz ogłoszenie światu odrodzenia niepodległej Polski.  28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu, dający prawa wyborcze – bierne i czynne – zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Tym samym Polska, stała się jednym z pierwszych krajów na świecie, w którym kobiety mogą brać udział w wyborach, na takich samych zasadach, jak mężczyźni: głosując i kandydując.


Sejmik Województwa Dolnośląskiego, przyjmując rezolucję ustanawiającą rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet, nawiązuje do tej pięknej tradycji równościowej wywodzącej się z czasów II Rzeczpospolitej. Pragnie też podkreślić, jak ważne jest na co dzień przestrzeganie praw kobiet, przede wszystkim prawa do równego traktowania we wszystkich dziedzinach życia, prawa do pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, do opieki zdrowotnej, w tym do prawidłowej, zgodnej z nowoczesnymi standardami, opieki okołoporodowej.
Inicjatywa ustanowienia Dolnośląskiego Roku Praw Kobiet ma także służyć zwróceniu uwagi na konieczność przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, dotykającym głównie kobiet, z którymi wiele z nich musi zmagać się samotnie, jak np. przemoc domowa, czy niemożność  skutecznego egzekwowania zaległości alimentacyjnych.


Wykorzystując fakt nawiązania do historii naszego kraju, warto świętując 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce, przywrócić pamięć o dzielnych i mądrych Polkach, także Dolnoślązaczkach, które wniosły swój wkład w rozwój naszego kraju i regionu w różnych dziedzinach, np. nauce, kulturze, sporcie, czy oświacie. Dobrym do tego sposobem jest wydobywanie ich postaci z mroków historii i nazywanie ich imionami ulic i placów dolnośląskich miejscowości. Bo przecież pamięć jest fundamentem tożsamości.


Jednocześnie Dolnośląski Rok Praw Kobiet będzie okazją do spojrzenia w przyszłość i podjęcia działań, które mają służyć mieszkankom naszego regionu poprzez zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, takich jak np. edukowanie dzieci i młodzieży, ale również promowanie równego traktowania, czy pomoc ofiarom przemocy domowej.


To właśnie na poziomie samorządów terytorialnych najskuteczniej realizować można założenia polityki równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez dostrzeganie i uwzględnianie kobiecych potrzeb przy realizacji zadań stojących przed samorządami wszystkich szczebli. Uznanie, przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego roku 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet, jest niejako uzupełnieniem na poziomie samorządu województwa inicjatywy Sejmu RP, ustanawiającej rok 2018 Rokiem Praw Kobiet w Polsce.


W ramach Dolnośląskiego Roku Praw Kobiet będą realizowane projekty promujące aktywność kobiet, przywracające pamięć o kobietach, które wniosły swój wkład w rozwój kraju i Dolnego Śląska, zachęcające kobiety do włączenia się w działania, w sferze publicznej, a także edukacyjno-informacyjne dotyczące  m.in. przeciwdziałania dyskryminacji.


Obecnie na Dolnym Śląsku mieszka ponad 1,5 miliona Dolnoślązaczek. I to także w celu ich uhonorowania, Sejmik Województwa Dolnośląskiego, postanawia ustanowić rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet.