rozmiar czcionki: A | A | A

XLI sesja - Sejmik przyjął uchwały antysmogowe dla Dolnego Śląska

30.11.2017 15:25

Radni Województwa Dolnośląskiego podczas XLI sesji sejmiku przyjęli uchwały antysmogowe. Ponad rok trwały prace nad stworzeniem uchwał dla Województwa Dolnośląskiego, naszych uzdrowisk i dla miasta Wrocławia.   - Przyjęte przez Sejmik uchwały antysmogowe, to pierwszy mały krok w bardzo dużej sprawie – powiedział Paweł Wróblewski Przewodniczący Sejmiku po podjęciu uchwał przez Radnych Województwa.

Nad rozwiązaniami, które poprawią jakość powietrza w naszym regionie, pracował zespół ekspertów powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Swoje uwagi mógł złożyć również każdy mieszkaniec podczas konsultacji społecznych.Dziś uchwały antysmogowe głosami Radnych Województwa zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Uchwały dla uzdrowisk oraz Województwa Dolnośląskiego zostały przyjęte jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały dla Wrocławia głosowało 30 radnych,  trzech wstrzymało się od głosu.

Jedynie całkowite wyłączenie paliw stałych, w tym węgla, może poprawić stan powietrza w uzdrowiskach i we Wrocławiu na tyle, żeby jakość powietrza mieściła się w dopuszczalnych normach. Zgodnie z nowymi przepisami na Dolnym Śląsku stopniowo będą likwidowane piece na węgiel. Zakaz ich montowania obowiązywał będzie od lipca 2018 r. Główne założenia wszystkich projektów dotyczą wyeliminowania spalania paliw złej jakości i wyłączenia z obiegu instalacji grzewczych powodujących trującą emisję gazów oraz pyłów do atmosfery, wymianę kotłów i pieców na niskoemisyjne oraz zakaz palenia paliwami stałymi we Wrocławiu i w uzdrowiskach.


Uchwała umożliwia korzystanie z kominków, pod warunkiem, że spełniają one standardy określone w dyrektywie UE (tzw. dyrektywie ekoprojektu) oraz nie stanowią podstawowego źródła ciepła w lokalu. Możliwe jest wyposażenie instalacji w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu (elektrofiltry). Zamierzenia są takie, że w ciągu 10 lat z Wrocławia znikną stare piece węglowe, a te najbardziej trujące powinny zostać zlikwidowane do 2024 r.

Nowe przepisy od 1 lipca 2018 r.
Wtedy wejdzie w życie zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych:

•    węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
•    węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
•    mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
•    biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.