rozmiar czcionki: A | A | A

XIV sesja - Sejmik uchwalił budżet Województwa Dolnośląskiego na rok 2020

19.12.2019 19:19

Większe o ponad 131 milionów złotych dochody województwa i nadwyżka budżetowa sięgająca niemal 30 milionów złotych – Sejmik Województwa większością głosów przyjął projekt budżetu Dolnego Śląska na rok 2020. Nasz region jest jedynym województwem w Polsce bez deficytu budżetowego.

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji 1,29 mld złotych. W budżecie największe wydatki przeznaczone będą się na  m.in. na transport, wsparcie rozwoju regionalnego, ochronę zdrowia kulturę, edukację i ochronę środowiska.


W przyszłym roku Dolny Śląsk będzie dysponował nadwyżką budżetową sięgającą niemal 30 milionów złotych i nadwyżką operacyjną niemal 240 milionów złotych. O 60% zmniejszeniu uległa kwota kredytu, a wydatki majątkowe, czyli na inwestycje, wzrosły o około 30% sięgając kwoty 446 milionów złotych. Dzięki staraniom Zarządu Województwa w roku 2020 Dolny Śląsk nie będzie wpłacał do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”.


Transport
Na projekty drogowe i kolejowe Zarząd Województwa chce przeznaczyć przeszło 671 mln złotych. Przebudowa i remonty dróg i mostów pochłoną około 98 milionów złotych, a na dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zarezerwowano ponad 132 miliony złotych. Na bieżące utrzymanie dróg trafi 51 milionów złotych, a niemal 80 przeznaczonych zostanie na poprawę stanu infrastruktury, czyli niezbędne remonty i modernizacje.

Konsekwentnie rozwijana będzie również oferta kolejowa w naszym regionie. Dolny Śląsk stale notuje najszybszy wzrost liczby pasażerów kolei w skali kraju. Na te działania składać się będą przejęcia od PKP kolejnych linii kolejowych i ich remonty, a także inwestycje w nowy tabor i zagęszczanie siatki połączeń w regionie.


Ochrona zdrowia
Na ochronę zdrowia w 2020 roku przeznaczone zostanie niemal 58 milionów złotych. Są to środki dedykowane dla szpitali i jednostek których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Najważniejsze działania to m.in. połączenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i Obwodu Lecznictwa Kolejowego, kontynuowanie programu stypendialnego dla studentów pielęgniarstwa, programy profilaktyki stomatologicznej, czy rozwiązywania problemów uzależnień, a także wsparcie działań związanych ze wsparciem psychiatrii dzieci i młodzieży.


Edukacja
Na edukację i sprawy społeczne zaplanowano niemal 100 milionów złotych. Najistotniejsze działania to wspieranie dwóch nowych zakładów aktywności zawodowej (do tej pory samorząd wspierał ich w regionie 6) dzięki którym kolejne kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnościami zyska możliwość pracy zawodowej. Nadal wspierany będzie Dolnośląski Budżet Obywatelski, a także działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Sport i turystyka
Na sport przeznaczonych zostanie niemal 30 milionów złotych. Dwie największe inwestycje to powstające już na Polanie Jakuszyckiej Dolnośląskie Centrum Sportu, a także budowa we Wrocławiu hali lekkoatletycznej. Hala powstanie przy współpracy z Ministerstwem Sportu oraz samorządem Wrocławia.

Przyszłoroczny budżet zakłada również działania na popularyzację sportu, w tym wsparcie imprez dedykowanych amatorom, takich jak np. Bike Maraton, a także stypendia dla utalentowanych sportowców czy modernizację bazy sportowej w regionie.

Jednym z działań będzie również łączenie istniejących na Dolnym Śląsku tras rowerowych w jedną całość. Dziś w sumie jest ich już w regionie ponad 100 km jednak nie tworzą spójnej sieci. Dlatego we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego stworzona została mapa, która pozwoli zidentyfikować miejsca gdzie potrzebna jest budowa nowych ścieżek oraz pokaże jak je poprowadzić, aby łączyły się z istniejącymi. W budowie tras uczestniczyć będą samorządy gminne.


Kultura
Wydatki na kulturę w regionie przekroczą 90 milionów złotych i będą większe od ubiegłorocznych o 7,7 miliona.


Rozwój Regionalny

Na wsparcie rozwoju regionalnego zaplanowano ponad 107 milionów złotych. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, a także zarzadzanie rozwojem regionalnym. Mowa o tworzeniu niezbędnych analiz, na podstawie których programowane będzie wsparcie finansowe Dolnego Śląska w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.


Rolnictwo i ochrona środowiska
Najwięcej, bo aż 27 milionów złotych, przeznaczonych zostanie na ochronę gruntów rolnych. Niemal 4 miliony złotych pozwoli kontynuować programy odnowy wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi programami wspieranymi w przyszłym roku będą także kampania antysmogowa, czy program małej retencji. W sumie na te cele zaplanowano ponad 51 milionów złotych.