rozmiar czcionki: A | A | A

Współne posiedzenie komisji Sejmiku w sprawie Odry

25.05.2010 13:54

24 maja na wspólnym posiedzeniu obradowały Komisje: Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SWD. Tematem spotkania była rzeka Odra i jej gospodarcze wykorzystanie oraz bezpieczeństwo przeciwpowodziowe - w tym program dla Odry 2006. Obradom przewodniczył radny Jerzy Tutaj.

 

Głos w debacie zabierali: przedstawiciel Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł, poseł na Sejm Aleksander Marek Skorupa oraz przybyli goście: Dariusz Karkos (Prezes Stowarzyszenia TERAZ ODRA), Marek Kwiatkowski (Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu), Bartłomiej Pietruszewski (Kierownik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).