rozmiar czcionki: A | A | A

VIII Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

24.03.2011 16:23

fot. Kancelaria Sejmiku (AB)

24 marca 2011 roku o godzinie 11:00 rozpoczęła się VIII Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Posiedzenie otworzyły informacje i komunikaty Przewodniczącego Sejmiku i Marszałka Województwa.

 

Podjęta została uchwała w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, prace te są konieczne ze względu na nowa sytuację gospodarczą i społeczną Dolnego Śląska, Polski oraz Unii Europejskiej.

 

Radni pozytywnie zaopiniowali udzielenie dotacji celowych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Miliczu oraz w gminie: Lubawka, Oborniki  Śląskie i Wrocław. Zatwierdzono uchwałę w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Na mocy tej uchwały zostanie utworzone „Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej”, które  funkcjonować będzie w formule samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego funkcję organu tworzącego pełnić będzie Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

 

Sejmik zatwierdził dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego. Dotację w wysokości ponad 5 mln PLN otrzyma 68 beneficjentów. Przyjęto uchwałę zatwierdzającą pomoc finansową dla 19 gmin z Dolnego Śląska na dofinansowanie realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Pomoc ta zostanie udzielona zgodnie z założeniami projektu rządowego, zatwierdzone kwoty  zostały przyznane na rok 2011.

 

Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich zostało powierzone powiatom: Strzelińskiemu, Bolesławieckiemu, Milickiemu, Wołowskiemu, Oleśnickiemu oraz Gminie Miejskiej Dierżoniów.
(KSD ZW)