rozmiar czcionki: A | A | A

VI sesja Sejmiku Województwa

28.03.2019 19:04

Sejmik minutą ciszy uczcił zmarłego Senatora Wiesława Kiliana. Podczas otwarcia sesji Sejmiku Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, z rąk Przewodniczącego Andrzeja Jarocha i Marszałka Cezarego Przybylskiego, otrzymał Adolf Juzwenko dyrektor Narodowego Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu, doktor historii, działacz opozycji.

dbyło się drugie czytanie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania „Raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego”.
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Samorządzie Województwa w tym roku raport będzie przygotowywany po raz pierwszy. Jest to raport z działalności Zarządu Województwa Dolnośląskiego z poprzedniego roku, czyli za 2018 rok i zgodnie z art. 34a ustawy sejmik może określić szczegółowe wymogi dotyczące tego raportu, co zostało dokonane, a Radni Województwa większością głosów uchwalili założenia sporządzania raportu.


8 marca 2019 roku w sali posiedzeń Sejmiku, w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyło się Seminarium dotyczące Raportu o Stanie Województwa Dolnośląskiego. Seminarium poprowadził Przewodniczący Sejmiku Andrzej Jaroch, wzięli w nim udział Radni Województwa: Małgorzata Calińska - Mayer, Marzena Majdzik, Tytus Czartoryski, Jacek Iwancz, Grzegorz Macko, Damian Mrozek, Aleksander Marek Skorupa, Patryk Wild.


Podczas obrad przedstawione zostały dwa punkty, nad którymi również dyskutowano:
1. „Monitorowanie i raportowanie dotyczące stanu województwa ze szczególnym uwzględnieniem raportu o SRWD oraz raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego i sytuacji społeczno-gospodarczej” – prezentowany przez pana dyr. Macieja Zatheya.
2. „Planowany zakres Raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego oraz przykładowe planowane zakresy według informacji z innych województw” – prezentowany przez panią dyr. Jolantę Żabską-Cichoń.

Radca prawny Sejmiku dr ha. Jerzy Korczak prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji, zaprezentował książkę swojego autorstwa pt. „Samorząd z perspektywy dwudziestolecia reformy administracyjnej i terytorialnej”. W tym roku obchodzimy 20 rocznicę wprowadzenia tej reformy w życie, a Województwo Dolnośląskie obchodzi swoje 20 urodziny!Laudację odczytał Przewodniczący Andrzej Jaroch:

Dr Adolf Juzwenko - jest dyrektorem Narodowego Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu, doktorem historii, a także działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Od 1978 był współpracownikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Studenckiego Klubu Solidarności we Wrocławiu. Jest członkiem wrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i współorganizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Od 1979 był współpracownikiem Konfederacji Polski Niepodległej, Klubu Samoobrony Społecznej, redakcji niezależnego „Biuletynu Dolnośląskiego”.
W 1990 powierzono mu funkcję dyrektora Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN. Dzięki m.in. jego zabiegom 5 stycznia 1995 Sejm przyjął uchwałę nadającą Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich status fundacji prawa publicznego. Rada Kuratorów Ossolineum powierzyła mu w tym samym roku stanowisko dyrektora Zakładu im. Ossolińskich, które pełni do dziś.
Dzisiejsza struktura Zakładu jest wynikiem wielkiej pracy i osobistego zaangażowania pana doktora A. Juzwenki. Nie tylko utrzymał i skonsolidował w Zakładzie działanie Biblioteki i Wydawnictwa im. Ossolińskich, ale rozwinął strukturę Zakładu o utworzone przez niego Muzeum Książąt Lubomirskich i Muzeum Pana Tadeusza.
W styczniu 2007 został odznaczony przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1994 jest członkiem Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wspólnego Dziedzictwa Kulturalnego, a od 2001 przewodniczącym Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. W 2016 zasiadł w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
W 1989 został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W listopadzie 2007 otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 czerwca 2009 za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest także Honorowym Obywatelem Wrocławia.