rozmiar czcionki: A | A | A

Uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

17.02.2014 16:10

16 złotych oraz 2 srebrne Odznaki Honorowe otrzymali dziś wybitni Dolnoślązacy, którzy swoją postawą i działaniami zmieniają nasz region. W uroczystości, na zaproszenie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbary Zdrojewskiej, udział wzięli Wicewojewoda Ewa Mańkowska,Wicemarszałek Radosław Mołoń oraz Członek Zarządu Województwa Włodzimierz Chlebosz. Wśród odznaczonych dziś osób znaleźli się przedstawiciele świata kultury, nauki i sportu. Wyróżniony został także Polski Klub Ekologiczny, okręg dolnośląski, który od ponad 30 lat działa na rzecz budowania świadomości ekologicznej. Jednym z ostatnich sukcesów organizacji było uzyskanie w Brukseli krajowego oznaczenia geograficznego „Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich”.

Złote i srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

W imieniu odznaczonych głos zabrał generał Mirosław Hermaszewski i Pan Aureliusz Mikłaszewski z Polskiego Klubu Ekologicznego.


Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” są wyrazem szczególnego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa Dolnośląskiego w kraju i na świecie. Odznaki mają na celu wyróżnienie i docenienie ludzi i organizacji z różnych środowisk lokalnych działających na terenie Dolnego Śląska.    


Lista Osób odznaczonych w dniu 17 lutego 2014 r.


Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

1. Pani Elżbieta Woźniak - Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, pedagog społeczny, socjolog i filolog. Od 50 lat działa na rzecz społeczności Województwa Dolnośląskiego inicjując i prowadząc społeczne kampanie promujące aktywność obywatelską i polityczną kobiet na Dolnym Śląsku. Od marca 2011 roku nosi tytuł Ambasadora Promocji Aktywności Kobiet na Dolnym Śląsku.

2. Panu Mirosławowi Hermaszewskiemu  - Generałowi brygady Wojska Polskiego, kosmonaucie, pierwszemu i jedynemu Polakowi, który odbył lot w kosmos. Od roku 1945 Dolnoślązakowi z Wołowa.

3. Panu Januszowi Czerwińskiemu -  geografowi, geomorfologowi, autorowi wielu przewodników turystycznych po Sudetach, po Dolnym Śląsku i po Wrocławiu. Pan Janusz Czerwiński jest uznanym autorytetem w dolnośląskiej i polskiej turystyce. Pełni liczne funkcje społeczne w stowarzyszeniach naukowych.

4. Panu płk lek. med. Grzegorzowi Stoińskiemu - komendantowi 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinką we Wrocławiu. Dzięki Jego zaangażowaniu Szpital Wojskowy we Wrocławiu stał się jednostką o zasięgu makroregionalnym, renomowanym ze względu na unikatowość stosowania procedur medycznych w zakresie ochrony zdrowia.

5. Panu Kazimierzowi Frelkiewiczowi – który jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich koszykarzy w historii tej dyscypliny. Multimedalista mistrzostw Polski oraz Europy, dwukrotny olimpijczyk. W reprezentacji narodowej rozegrał 183 mecze.

6. Panu Edwardowi Wiśniewskiemu – Działaczowi PTTK, który w dalszym ciągu jest organizatorem i inicjatorem wielu imprez turystyczno – krajoznawczych na Dolnym Śląsku. Mimo przejścia na emeryturę czynnie pracuje na rzecz dzieci i młodzieży prowadząc zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Jest autorem publikacji na temat Legnicy i okolic oraz artykułów turystyczno – krajoznawczych w lokalnych gazetach.

7. Panu Aureliuszowi Mikłaszewskiemu - założycielowi Polskiego Klubu Ekologicznego - społecznej organizacji ekologicznej na Dolnym Śląsku, której działalność obejmuje teren Dolnego Śląska mając na celu ochronę środowiska. Pan Aureliusz Mikłaszewski jest Członkiem Rady Ekologicznej i Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Prezydencie RP, Członkiem Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko – to tylko kilka przykładów jego bardzo aktywnej działalności.

8. Panu Włodzimierzowi Brząkale - Profesorowi nadzwyczajnemu Politechniki Wrocławskiej, organizatorowi i założycielowi kół terenowych stowarzyszenia Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Propagatorowi postaw prośrodowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu środowiska na Dolnym Śląsku, współorganizatorowi seminariów i warsztatów oraz prelekcji dla młodzieży. Autorowi cyklu artykułów nt. uregulowań prawnych oraz dobrych praktyk i ochrony środowiska na terenie Dolnego Śląska w czasopismach ekologicznych „Zielona Planeta” i „Dzikie Życie”. Koordynatorowi i współwykonawcy projektu „Radon – jak z nim żyć?” 

9. Panu Bogusławowi Wojtyszynowi – który od wielu lat zawodowo i społecznie bierze czynny udział w pracach na rzecz ochrony środowiska Dolnego Śląska, jest wieloletnim członkiem Polskiego Klubu Ekologicznego. Doktorem habilitowanym, inżynierem architektem Politechniki Wrocławskiej. Wieloletnim członekiem kolegium redakcyjnego Dwumiesięcznikiem „ZIELONA PLANETA”.

10. Pani Krystynie Haladyn – urbanistce i specjalistce ds. ochrony środowiska, współzałożycielce i  członkini Zarządu  Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Redaktorka biuletynu ekologicznego „Zielona Planeta”. Współkoordynatorka projektu edukacyjnego „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach dolnośląskich”, propagującego ekologiczny styl życia i odnawialne źródła energii na Dolnym Śląsku.

11. Panu Henrykowi Gołębiewskiemu – który pełnił wiele funkcji publicznych, zarówno na szczeblu samorządowym jak i na szczeblu ogólnokrajowym: był Wojewodą Wałbrzyskim, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, wiceministrem edukacji i sportu, prezydentem Wałbrzycha, senatorem i posłem na Sejm RP. Zawsze kierował się dobrem drugiego człowieka, pracował na rzecz społeczności lokalnych. Zawsze dyspozycyjny, w pełni odpowiedzialny za powierzone zadania.

12. Pani Weronice Więcławskiej – nauczycielowi i wychowawcy w Szkole Podstawowej nr 6 w brzegu Dolnym. Pani Weronika Więcławska należy do nielicznej grupy pedagogów „uczących inaczej”, o których z dumą można mówić, że codziennie wypracowują i ponoszą odpowiedzialność za tzw. „etos nauczycielski”. Przez 37 lat swojej pracy zawodowej pochylała się i zmuszała wiele środowisk, instytucji edukacyjnych do refleksji nad relacjami między dziećmi a dorosłymi, opartymi na miłości, wzajemnym szacunku, a także dialogu. Od 2003 r. jest liderem szkolnego zespołu ds. wspierania uzdolnień uczniów. Jest autorką i realizatorką wielu innowacyjnych projektów edukacyjnych. Od 26 lat prowadzi młodzieżowy zespół taneczny „Uśmiech”. Pani Weronika Więcławska jest choreografem, kostiumologiem, stylistką, dobiera muzykę, pozyskuje sponsorów.

13. Panu Franciszkowi Gaworowi – Wieloletniemu dyrektorowi technicznych Zakładów Przemysłowych R-1 w Kowarach, Pracownikowi Politechniki Wrocławskiej w Instytucie Górnictwa. Po przejściu na emeryturę zorganizował podziemną trasę turystyczną  „Sztolnie Kowary”. W pracy społecznej wieloletni prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Kowarach, działacz Stowarzyszenia Miłośników Kowar  i organizator Muzeum Górnictwa Kowarskiego.

14. Panu Stanisławowi Jabłonce – Od 1972 roku wiceprezes Wrocławskiego Koła Pomocy Dzieci Specjalnej Troski. Współpracował z Fundacją im. B. Alberta we Wrocławiu i Krakowie a od 2003 roku był honorowym przewodniczącym Fundacji. Był twórcą pierwszych we Wrocławiu Warsztatów Terapii Zajęciowej - pod nazwą „Wspólnota” - zajęć dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Ostatnim dziełem przedwcześnie zmarłego Stanisława Jabłonki było stworzenie wielofunkcyjnego Ośrodka ”Jabłonki” dla osób niepełnosprawnych przy Okulickiego 2 we Wrocławiu  i powołanie Fundacji Przyjazny Dom. O odebranie odznaki proszony został pan Bartosz Jabłonka, syna zmarłego pana Stanisława.

15. Panu Januszowi Potrykusowi – dr hab. inż., prof. nadzwyczajnemu Politechniki Wrocławskiej. Wieloletni działacz Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia przyjaciół Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1994 r. w ramach Dortmundzko-Wrocławskiej Fundacji im. Św. Jadwigi działa w zakresie pojednania narodów polskiego i niemieckiego.  W ciągu 20 lat organizował praktyki w firmach niemieckich dla młodych Polaków. W 1997 był członkiem Komitetu Przeciwpowodziowego, który rozdzielał pomoc poszkodowanym rodzinom wrocławskim ze środków (ponad 160 tyś. DM) przekazanych z Dortmundu. Przybliżał też znacznej części społeczności Wrocławia historię stosunków polsko-niemieckich tłumacząc na język polski wydawnictwa niemieckojęzyczne.

16. Polskiemu Klubowi Ekologicznemu OKRĘG DOLNOŚLĄSKI – który powstał 32 lata temu jako pierwsza w Polsce organizacja ekologiczna, oddolnie tworzona na demokratycznych zasadach, działająca głównie w oparciu o wolontariat swoich członków. Dużą zasługą Klubu na Dolnym Śląsku jest budowanie świadomości ekologicznej poprzez liczne projekty  i kampanie edukacyjne oraz biuletyn ekologiczny „Zielona Planeta”, wydawany od 18 lat. Okręg Dolnośląski PKE jest organizacją społeczną, działającym na Dolnym Śląsku poprzez 24 koła terenowe. Spektakularnym sukcesem PKE jest doprowadzenie do uzyskania w Brukseli krajowego oznaczenia geograficznego „Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich”. W imieniu organizacji odznakę odbierze pan Aureliusz Mikłaszewski.

 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

 1. Panu Markowi Lechkiemu – Dolnoślązak, reżyser, scenarzysta, producent filmowy, muzyk i kompozytor. Obsypany deszczem nagród na światowych i  festiwalach, uznanie zyskał nawet w dalekiej Korei Południowej. Jego najbardziej znany i nagradzany filmy to „Erratum” i „Moje miasto”.

2. Oddziałowi Wojskowemu PTTK przy Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu - Oddział Wojskowy PTTK przy Okręgowym Klubie Oficerskim Śląskiego Okręgu Wojskowego powstał w 1968 roku.  Członkowie Oddziału zrzeszeni są w 4 kołach i 4 klubach PTTK we Wrocławiu, Kłodzku, Oleśnicy Głogowie. Stałymi imprezami Oddziału o zasięgu ogólnopolskim są między innymi: Rajd Górski Wojska Polskiego "Sudety", Ogólnopolski Górski Maraton na Orientację "Orientop" - w imieniu organizacji odznakę odbierze major Paweł Wasilewski.

 

Barbara Zdrojewska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Barbara Zdrojewska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Odznaczeni z Przewodniczącą Sejmiku Barbarą zdrojewską i Wojewodą Ewą Mańkowską
Pan Henryk Gołębiewski (od lewej) Barbara Zdrojewska i Mirosław Hermaszewski