rozmiar czcionki: A | A | A

Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych

28.09.2018 14:21

Uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 września 2018 roku. Przewodniczący Paweł Wróblewski witając gości powiedział: - „Takie uroczystości pokazują nam jak wyjątkowe i wybitne postaci mieszkają w naszym regionie. Jesteście Państwo przykładem i dowodem na to, że altruizm, praca na rzecz społeczeństwa, nauki, kultury, sztuki oraz lokalnych społeczności to nie puste hasła, ale fakt, że stoją za nimi ludzie i ich piękne dokonania. Zostaną dziś wręczone odznaczenia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, osobom, których postawa i praca stanowi wzór do naśladowania, które w miejscu zamieszkania, czy pracy, niejednokrotnie są swego rodzaju „bohaterami”.

W uroczystości i ceremonii wręczenia wziął udział Marszałek Cezary Przybylski oraz wiceprzewodniczący sejmiku  Juliana Golak
Na Sali zasiedli również Radni Województwa Ewa Rzewuska, Tytus Czartoryski i Jacek Pilawa.  


 
Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego otrzymali:


1. Pani Melitta Sallai - Jest jedną z pomysłodawczyń i założycielek Fundacji św. Jadwigi
w Morawie. Założona przez nią Fundacja jest kluczową organizacją pozarządową na Dolnym Śląsku, organizuje współpracę między Dolnym Śląskiem i wieloma krajami związkowymi Niemiec. Jest Animatorką działań kulturalno-oświatowych lokalnej społeczności, ambasadorką Dolnego Śląska w Polsce i za granicą. Jest nieocenionym świadkiem czasu, który daje świadectwo pojednania polsko-niemieckiego.

2.  Pan Bernd Lange - był burmistrzem Rothenburga. Od roku 2008 do dziś jest Landratem, czyli Starostą Powiatu Görlitz. Z Euroregionem Nysa związany jest od momentu jego powstania. Angażował się w budowanie przygranicznej kooperacji samorządowej, głównie z pozycji swojego rodzinnego miasta Rothenburga. Uczestniczył w tworzeniu płaszczyzny współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami po obu stronach granicy. Od początku podkreślał potrzebę istnienia trwałych mechanizmów współdziałania. W ramach działalności w Euroregionie Nysa współrealizował przedsięwzięcia, które bardzo pozytywnie wpłynęły na całe pogranicze polsko – niemieckie. Realizując interesy strony niemieckiej jest jednocześnie wielkim przyjacielem Polski i Polaków.

3.  Dr hab. Andrzej Gładysz  - profesor zwyczajny, specjalista chorób zakaźnych, wykładowca na Wydziale Lekarskim i Pielęgniarskim. Wypromował siedemnastu doktorów nauk medycznych. Jest autorem i współautorem około 310 prac naukowych.  Były Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, członkiem Komisji Rejestracji Leków i Materiałów Medycznych, członkiem Komisji Bioetycznej przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskie, członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest  członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej. Organizator wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Uczestniczył w programach opracowywania standardów i procedur leczenia chorób zakaźnych. Do 2011 r. kierował Katedrą i Kliniką Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej we Wrocław. Obecnie - będąc emerytowanym profesorem zwyczajnym – nadal pracuje naukowo i zawodowo.

4.  Dr n. med. Adam Domanasiewicz – odznakę odebrał syna pana Adama – również Adam Domanasiewicz - Doktor Adam Domanasiewicz – Ojciec – to wybitny specjalista chirurgii dziecięcej, anestezjologii i reanimacji. Pracował w Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, następnie na Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz Chirurgii Ogólnej Specjalistycznego Szpitala im. Stefana Batorego w Wałbrzychu. Przez 7 lat był Ordynatorem Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Od 1984 roku był zatrudniony w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu jako Dyrektor i lekarz  Wyjazdowego Zespołu Reanimacyjnego, gdzie dał się poznać jako doskonały fachowiec i organizator służby ratowniczej, znakomity trener lekarzy i ratowników medycznych.

5.  Doktor Zygmunt Markiewicz – doskonały lekarz, dziś już z 55-letmim stażem pracy. Fachowiec najwyższej klasy. Za swoje zaangażowanie w niesienie pomocy oraz osiągnięcia zawodowe był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m.in. Honorową Odznaką „Zasłużony dla spółdzielczości inwalidów”, czy „Złotą Odznaka Towarzystwa Walki z Kalectwem”. Dr Markiewicz służył również samorządowi zawodowemu. Jego postawa etyczna oraz wiedza i doświadczenie zawodowe zawsze były wysoko oceniane.

6.  Doktor Leszek Pałka – Chirurg, specjalista medycyny rodzinnej oraz organizacji ochrony zdrowia.  Aktywny członek wielu towarzystw naukowych i stowarzyszeń. Pełnił wiele funkcji związanych z organizowaniem służby zdrowia i reprezentowaniem środowisk medycznych, m.in. Delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Przewodniczący Koła Dolnośląskich Lekarzy Rodzinnych, Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej. Od czterech kadencji Delegat Izby  na Krajowy Zjazd Lekarzy, Sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego w kadencji 2009-13. Prezes Fundacji dla Wiedzy i Mądrości wspierającej kształcenie lekarzy. Współorganizował Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych we Wrocławiu, gdzie od momentu powstania do dziś jest jego wykładowcą.

7.  Doktor Małgorzata Niemiec - specjalistka w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, w zakresie medycyny paliatywnej oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Współpracowała z Hospicjum Domowym przy Dolnośląskim Centrum Onkologii. Jest członkinią Wrocławskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Wykłada prawo medyczne i bioetykę. Przewodniczy Radzie Fundacji „Dla Wiedzy i Mądrości”. Jest delegatką na Okręgowy i Krajowy Zjazd Lekarzy. Skarbniczką Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz członkinią Komisji Bioetyki.
8.  Pan Henryk Sławiński  - jest społecznym Prezesem Oddziału Łużyckiego Polskiego Towarzystwa  Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu, Komandorem Międzynarodowych Rajdów Górskich Euroregionu NYSA „Karkonosze” i Międzynarodowych Rajdów Pieszych „Łużyckie Wędrówki”, w ramach imprezy pod nazwą „3 Dni – 3 Kraje – 3 Wędrówki”.  Organizuje rajdy piesze według zasad Światowej Federacji Wędrowniczej. Jest Komandorem Ogólnopolskich Ekstremalnych Marszy na Orientację. Organizował 47 Zlot Przodowników Turystyki Pieszej Województwa Dolnośląskiego. Działacz wielu towarzystw turystycznych, wyróżniany i honorowany wieloma odznaczeniami.

9.  Pani Gertruda Chowanioková - Jest Inicjatorką regionalnej współpracy polsko-czesko-słowackiej, która od wielu lat promuje Polskę i Dolny Śląsk. Współpracę polsko-czeską zaczęła  pracując w Forum Obywatelskim w Czeskim Cieszynie. Brała udział w nieformalnych spotkaniach Solidarności Polsko-Czechosłowackiej ze Śląska Cieszyńskiego. To wieloletnia koordynatorka
i dyrektorka Festiwalu Solidarności Polsko-Czechosłowackiej w Cieszynie oraz Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Na Granicy”. Współzałożycielka  i organizatorka przeglądu filmowego Kino na Granicy i Święta Trzech Braci. Obecnie zastępca rzecznika generalnego Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, ekspert oceniający projekty europejskie oraz konsultant międzynarodowych imprez kulturalnych.

10.  Pan Igor Wójcik - od wielu lat jest zaangażowany w działalność artystyczną, kulturotwórczą, publiczną i społeczną na Dolnym Śląsku. W czasach PRL-u działał w opozycji m.in. w listopadzie 1989 roku współorganizował legendarny Festiwalu Niezależnej Sztuki Czechosłowacji w Teatrze Polskim we Wrocławiu, o którym Vaclav Havel powiedział, że był uwerturą do Aksamitnej Rewolucji. W 1989 roku, za organizację wystawy czeskich i słowackich artystów-dysydentów był aresztowany przez czechosłowacką służbę bezpieczeństwa. Obecnie Igor Wójcik jest dyrektorem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Z OKiS-em jest związany od 1990 roku kiedy to prowadził autorską galerię ZERO, która promowała twórczość dolnośląskich artystów. Był pomysłodawcą, twórcą i wieloletnim dyrektorem artystycznym Dolnośląskiego Festiwalu Sztuki, przekształconego w Dolnośląski Festiwal Artystyczny, W 2007 roku został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej
i Wschodniej.

11.  Pan Robert Szmidt - jest cenionym na świecie pisarzem, tłumaczem oraz popularyzatorem czytelnictwa. Za jego sprawą powstał unikalny projekt największej e-biblioteki polskiej literatury fantastyczno – naukowej, czyli portal www.fantastykapolska.pl, który w swych zbiorach ma obecnie największą liczbę tekstów z gatunku science fiction. Pan Robert Szmidt  pisarską przygodę rozpoczął debiutem w połowie lat osiemdziesiątych, dziś ma w swoim dorobku szereg powieści, opowiadań i cykli literackich, spośród których najważniejsze to cykl „Pola Dawno Zapomnianych Bitew”, „Szczury Wrocławia”, „Apokalipsa Pana Jana”, Kroniki Jednorożca, czy też powieści osadzone w znanym na całym świecie Uniwersum Metro 2033.

12.  Pan Jakub Tokarz - to wybitny sportowiec, początkowo odnoszący sukcesy jako zawodnik judo. Pomimo nieszczęśliwego wypadku nie załamał się i kontynuuje, z dużymi sukcesami, karierę sportową. Od 2008 roku jest zawodnikiem Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportu Niepełnosprawnych „Start” we Wrocławiu. Czynnie uprawia kajakarstwo – jest członkiem Kadry Narodowej. Pięciokrotny srebrny i dwukrotnie brązowy medalista mistrzostw świata. Wywalczył cztery medale złote i  jeden brązowy na  mistrzostwach Europy. W historii polskiego kajakarstwa jest zdobywcą pierwszego złotego medalu podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.


13.  Pani Joanna Gustowska - od 1990 roku jest związana z działalnością na rzecz ochrony przeciwpowodziowej Dolnego Śląska. Od roku 2002 była Dyrektorką Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, a od 2004 r.- Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Dzięki jej zaangażowaniu zrealizowanych zostało wiele zadań i programów, na przykład „Program dla Odry 2006” czy modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, co  znacząco poprawiło stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Dolnym Śląsku.

14. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu –  odznakę odebrał pan  dyrektora dr inż. Ryszarda Kosierba – Instytut powstał w 1946 roku i od tego czasu do chwili obecnej wypełnia powierzone mu zadania w postaci systematycznych pomiarów i obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych na obszarze zlewni Odry. Badacze instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji projektów międzynarodowych i krajowych. Badania z zakresu szeroko pojętej gospodarki wodnej, zmian klimatu i zjawisk ekstremalnych na obszarze Dolnego Śląska corocznie prezentowane są środowisku międzynarodowemu na sympozjach i konferencjach.

16.  Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne – odznakę odebrał pan Edward Koziarzewski  - Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne kształtowało muzyczny i edukacyjny pejzaż powojennego Wrocławia i całego regionu. Przez lata organizowało Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach i Festiwal Moniuszkowski w Kudowie oraz inne festiwale np. w Cieplicach,
Szczawnie, Legnicy, Złotoryi, czy Sobótce. Obecnie Towarzystwo ma pod swoją pieczą piętnaście Ognisk, gdzie kształci się około 1000 uczniów, Młodzieżową Akademię Musicalową z blisko 300 uczestnikami od 2-go do 40-go roku życia, Chór Gospel Life oraz projekt szkolnych orkiestr dętych pod nazwą WSZYSTKO GRA.

17. Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”  - odznakę odebrał pan  Kalist Sobczyński - WKS Śląsk jest jednym z największych klubów sportowych w Polsce i największym na Dolnym Śląsku. Początkowo przy klubie istniały sekcje, które przerodziły się w odrębne kluby: klub piłki ręcznej, koszykowej i nożnej. Obecnie WKS „Śląsk” posiada sekcje: lekkoatletyki, zapasów, strzelectwa, jeździectwa, pływania i biegów na orientację. Klub skupia setki młodych sportowców. Jego wychowankowie są medalistami Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy i innych znaczących imprez sportowych. W zeszłym roku Klub obchodził swoje 70-lecie. Jego działalność na trwałe wpisała się w historię Wrocławia, Dolnego Śląska i sportu polskiego.


Srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego otrzymali:


18.  Pan Stefan Koziara - przez 38 lat pełnił służbę wojskową. Służył w Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego na stanowiskach dziennikarskich. Uczestniczy aktywnie w życiu społecznym, biorąc udział w  spotkaniach z młodzieżą szkolną, organizując spotkania wakacyjne i kolonijne, gdzie propaguje ideę poszanowania tradycji i umiłowania Ojczyzny. Jest inicjatorem
i popularyzatorem tradycji oręża polskiego. Po przejściu na emeryturę w 1999 roku został członkiem Związku Inwalidów Wojennych RP. W 2003 roku, głównie z jego inicjatywy, powołany został biuletyn pod tytułem  „Raport Związku Inwalidów Wojennych RP”, którego jest redaktorem naczelnym.  


19. Pan Marian Radzik to radny, społecznik, regionalista, znawca historii ziemi prusickiej. Inicjator reaktywowania miasta Prusice. Autor wielu publikacji w Gazecie Wrocławskiej, Gazecie NOWA, współautor wydawnictwa „Brzask” o Historii Zabytków Gminy Prusice. Współorganizator wyjazdów partnerskich do Laudenbach w Niemczech. Społeczny przewodnik turystyczny Gminy Prusice. W przeszłości był Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prusickiej.


20. Pan Thomas Lorenz Stadelmann - w zastępstwie odznakę odebrała pani Adrianna Gurdak -  jest prezesem zarządu w spółce Dr. Schneider Automotive Polska, będącej wiodącym producentem w skali międzynarodowej i jednym z największych pracodawców w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej. Pan Thomas Lorenz Stadelmann wspiera wiele inicjatyw lokalnych stowarzyszeń i organizacji społecznych działających w Województwie Dolnośląskim. Szczególnie organizacje wspierające osoby niepełnosprawne, dzieci z ubogich rodzin, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalne kluby sportowe, szkoły, przedszkola. Wprowadził nowoczesne systemy zarządzania, ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, poszanowanie praw pracowniczych oraz budowanie przedsiębiorstwa z uwzględnieniem interesów społecznych.


21. Doktor Wojciech Kowalik – kieruje oddziałem położniczo-ginekologicznym Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W ciągu 30 lat pracy wniósł znaczący wkład w rozwój legnickiej ginekologii i położnictwa, a jego oddział stał się ośrodkiem nowoczesnym i przyjaznym pacjentkom. Jest zaangażowany w działalność sądu koleżeńskiego przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. Wieloletni sekretarz Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Położnictwa i Ginekologii. Zaangażowany w realizację programu „Mały DolnoŚlązak”- poprawy opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego.

22. Doktor Jacek Kolanko - lekarz o specjalizacji ginekologia i położnictwo. Za pracę przy modernizacji Oddziału ginekologiczno-położniczego w Ząbkowicach Śląskich został wyróżniony Dyplomem Uznania przez Wojewodę Wałbrzyskiego. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Przez dwie kadencje był członkiem zarządu Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w Ząbkowicach Śl., od 4-ch kadencji pełni funkcję członka zarządu Koła Lekarzy Ziemi Ząbkowickiej, trzecią kadencję jest Delegatem na Zjazd Wyborczy Izb Lekarskich z ramienia Koła Ziemi Ząbkowickiej. Od 2009 roku pracuje jako z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej.  

23. Doktor Wojciech Żuk -  Specjalista I stopnia chorób wewnętrznych, II stopnia reumatologii. Od początku pracy zawodowej związany jest z regionem Ziemi Kłodzkiej. Od 2010 r. jest kierownikiem Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bystrzycy Kłodzkiej. Z dużym zaangażowaniem ratował jednostki ochrony zdrowia  przed ich likwidacją. W tym bardzo ciężkim rejonie, oddalonym od dużych ośrodków leczniczych, z dużym deficytem kadr medycznych, gdzie jest ograniczony dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej, dr Wojciech Żuk w dalszym ciągu zajmuje się polepszeniem dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej.

24.  Doktor Robert Seifert  - specjalista I stopnia chirurgii ogólnej. W „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku pracę zaczynał od stanowiska asystenta w Oddziale Urologicznym, obecnie pełni obowiązki zastępcy ordynatora. Aktywnie działa na rzecz samorządu lekarskiego: od czterech kadencji jest delegatem na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy. Od dwóch kadencji jest członekiem Rady Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Od 1998 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Przewodniczącym Koła Terenowego Lekarzy Ziemi Ząbkowickiej w Ząbkowicach Śląskich.

26.  Doktor inżynier Mariusz Adynkiewicz - Piragas - jest wieloletnim pracownikiem naukowym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytutu Badawczego Oddziału we Wrocławiu,  kierownikiem Zakładu Badań Regionalnych. Specjalistą w zakresie gospodarki wodnej, hydrologii i hydromorfologii rzek. Autor wielu publikacji naukowych krajowych
i międzynarodowych, w których prezentuje działania badawcze zrealizowane na obszarze Dolnego Śląska w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony i kształtowania zasobów wodnych oraz adaptacji do zmian klimatu. Współautor i kierownik wielu prac badawczo – wdrożeniowych na terenie Dolnego Śląska, a także projektów o charakterze międzynarodowym.


27.  Pan Janusz Legoń - od najmłodszych lat angażował się w niezależne inicjatywy kulturalne
i wspierał ruch wydawniczy II obiegu. Współtwórca, a w 1988 roku redaktor naczelny Miesięcznika Mówionego Studentów „Przegłos”, za tę pracę, wraz zespołem współpracowników, został  nagrodzony ostatnią podziemną Nagrodą Kulturalną „Solidarności”. W 1989 roku działał
w Solidarności Polsko-Czechosłowackiej i zaangażował się w organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Na Granicy. Jest twórcą odbywającego się przy okazji festiwalu cyklu Dialogi Havlowskie. W roku 2018 był kuratorem wystawy pt. „Awangarda teatralna Polski i Czechosłowacji dwudziestolecia międzywojennego”. Przez wiele lat był i nadal jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia „Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka” Oddziału w Cieszynie, prowadzi też działania na rzecz współpracy pomiędzy obywatelami tych trzech krajów.

28.  Pani Kinga Ciba - Od 2008 roku jest członkiem Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Aktywnie działa w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic, podczas którego prezentowane są przedstawienia teatralne z Polski, Czech i Słowacji,  odbywają się wystawy i koncerty, też warsztaty edukacyjne. Od wielu lat działa na rzecz zbliżenia
i współpracy obywateli Polski, Czech, Słowacji oraz organizacji pozarządowych z krajów Europy,  poprzez upowszechnienie wiedzy o dorobku i życiu kulturalnym, społecznym i politycznym, poprzez inicjowanie współpracy obywateli i instytucji.

29.  Pani Joanna Krzeszowiak - wybitna działaczka humanitarna. Współzałożycielka jedynego hospicjum perinatalnego we Wrocławiu, działającego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska i Fundacji Evangelium Vitae. W hospicjum świadczy pomoc rodzinom, które dowiedziały się o nieuleczalnej chorobie dziecka będącego w łonie matki. Łączy w swojej pracy profesjonalizm z niezwykle ciepłym podejściem do rodzin, którymi się opiekuje. Ponadto bierze udział w akcjach na rzecz pomocy dzieciom chorym, osieroconym i niepełnosprawnym z terenu Województwa Dolnośląskiego.

31. Pan Kalikst Sobczyński w Wojskowym Klubie Sportowym „Śląsk” Wrocław kieruje sekcją biegów na orientację. Jako trener-wychowawca zdobył ze swoimi zawodnikami 2 medale mistrzostw świata juniorów, 6 medali mistrzostw Europy juniorów i ponad 250 medali mistrzostw Polski. Od 5 lat pełni dodatkowo funkcję Zastępcy Dyrektora Kluby koordynując działania wszystkich 12 sekcji sportowych. Przez dwie kadencje – 8 lat pełnił funkcję Prezesa Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej i reprezentował Dolny Śląsk w Zarządzie Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Współorganizował na Dolnym Śląsku puchar świata w biegu na orientację oraz The World Games 2017.  

32. Pan Adam Rzeczkowski - zawodnik, a następnie  trener pływania w Wojskowym Klubie Sportowym „Śląsk” Wrocław. Jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów w pływaniu. Reprezentował Polskę w imprezach międzynarodowych. Jego sukcesem są również osiągnięcia jego podopiecznych: Anny Dowgiert – uczestniczki Igrzysk Olimpijskich w Londynie i Rio de Janeiro, finalistki Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata na 50 m stylem motylkowym oraz  Jana Hołuba – Mistrza i Vice Mistrza Europy Juniorów z Dordrechtu w 2014 roku - na 100 i 50 m stylem dowolnym.

33.  Pan Wiesław Seidel - z Wojskowym Klubem Sportowym Śląsk Wrocław jest związany od  1974 roku. Sportowiec, a od roku 2001 kierownik sekcji pływania, która to sekcja pod jego kierownictwem zajmuje miejsca w pierwszej  trójce w punktacji sportu dzieci i młodzieży w Polsce. Zawodnicy sekcji pływania uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i Rio de Janeiro, a Juniorzy zdobywali medale Mistrzostw Europy Juniorów.

34.  Pan Marek Korzeniowski od ponad dwudziestu lat jest członkiem zarządu sekcji zapasów
w Wojskowym Klubie Sportowym „Śląsk” Wrocław. Jest ambasadorem zapasów wolnych, który poświęca wiele czasu, zaangażowania i środków finansowych na wspieranie działalności sportowej młodzieży. Jest Inicjatorem Memoriału Zdzisława Rokity -  Ogólnopolskiego Turniej Młodziczek
i Młodzików w zapasach w stylu wolnym. Nagrodzony wieloma odznakami resortowymi, w tym „Złotą Gwiazdą”, „Złotą Gwiazdą z Diamentami” Polskiego Związku Zapaśników oraz „Zasłużony dla sportu na Dolnym Śląsku”.

35. Pan Andrzej Kijowski od 1980 roku jest trenerem sekcji strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego „ŚLĄSK” Wrocław, wychowawcą kilkudziesięciu medalistów Mistrzostw Polski. Jako trener Kadry Narodowej 7-miokrotnie uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich. Jego zawodnicy zdobyli 5 medali olimpijskich. Jest wykładowcą Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w Zakładzie Sportów Indywidualnych na Katedrze Dydaktyki Sportu.

36.  Pan Leszek Górski od 1980 roku jest czynnym zawodnikiem Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław. To Finalista i srebrny Medalista Mistrzostw Europy w pływaniu. Wielokrotnie zdobywał złote medale na Mistrzostwach i Spartakiadach Armii Zaprzyjaźnionych. Pobił kilka rekordów zdobywając tytuł Mistrza Polski w stylu zmiennym. Od 1989 roku jako instruktor, wychowawca i trener pływania wychował wiele pokoleń zawodników i medalistów w Wojskowym Klubie Sportowym „Śląsk” Wrocław.

37.  Pan Kazimierz Bauer – od 31 lat jest instruktorem pływania w Wojskowym Klubie Sportowym „Śląsk” Wrocław. Jego wychowankowie odnosili wiele sukcesów, zdobywając medale Mistrzostw Europy juniorów, Mistrzostw Polski seniorów i juniorów. Pan Kazimierz Bauer to laureat tytułu „Najlepszy trener Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego” w 2001 i 2002 roku. Wielokrotnie reprezentował Polskę jako trener Kadry Narodowej juniorów i seniorów.

38.  Pan Marek Liebenthal - jest trenerem i kierownikiem sekcji koszykówki Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” we Wrocławiu. W tym roku obchodzi 35-lecie pracy. Przez 8 lat był członkiem  Zarządu Dolnośląskiego Związku Koszykówki we Wrocławiu. W swojej pracy wychował wielu wybitnych zawodników, którzy godnie reprezentowali i reprezentują Polskę, Dolny Śląsk i Wrocław na Mistrzostwach Europy i Świata, a sekcja koszykówki WKS „Śląsk” należy do najlepszych w kraju.

40.  Pan Kazimierz Horyd - od 1970 roku jest radiologiem i ma opinię jednego z najlepszych fachowców w tej dziedzinie na Dolnym Śląsku. Równolegle do pracy zawodowej udzielał się społecznie. Najpierw w Klubie „Pafawag”, gdzie pełnił funkcję kierownika drużyny seniorów, później związał się z Młodzieżowym Klubem Sportowym „Parasol” Wrocław. Jest  współorganizatorem ogólnodostępnych zawodów dla młodzieży i dorosłych: Dolnośląskich  Maratonów Pływackich, Piłkarskich Turniejów „Parasol Wrocław CUP” i Turniejów „Wrocław Trophy”.

41.  Pan Janusz  Siepietowski - po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego pracował jako instruktor w Wojskowym Studiu Wychowania Fizycznego. Od 22 lat jest związany z Młodzieżowym Klubem Sportowym „Parasol” Wrocław, w którym był trenerem zespołów młodzieżowych
i odnosił z nimi wiele sukcesów sportowych. Jest znakomitym wychowawcą i organizatorem wielu ogólnodostępnych zawodów dla młodzieży naszego regionu.

 42.  Młodzieżowy Klub Sportowy PARASOL -  odznakę odebrał  pan Kazimierz Horyda skarbnika Klubu - PARASOL to jeden z najważniejszych wrocławskich klubów sportowych, gdzie odbywają się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. W 2018 roku obchodzi 35-lecie istnienia. Misją powołania klubu było stworzenie miejsca do zajęć dla dzieci i młodzieży z zachodnich osiedli Wrocławia, umożliwiając im atrakcyjne i aktywne spędzenie czasu. Wychowankowie klubu zdobywali medale mistrzostw Polski w wielu kategoriach. Długotrwała praca szkoleniowa trenerów, działaczy i osób związanych z klubem, ich zaangażowanie i pasja w przekazywaniu najważniejszych sportowych wartości, w kształtowaniu postaw oraz nauce i doskonaleniu umiejętności sportowych powodują, że jest to jeden z najbardziej znanych i zasłużonych klubów na sportowej mapie Wrocławia i Dolnego Śląska.                             Przewodniczący Paweł Wróblewski - Wszystkim odznaczonym gratuluję i składam wyrazy uznania  za dotychczasową pracę, dokonania i  działalność. Prezentowana przez Państwa, wyróżniająca się postawa obywatelska to zarówno przedmiot dumy dla nas, mieszkańców Dolnego Śląska, wzór do naśladowania jak i potwierdzenie tego, iż  wszelkie szlachetne idee oraz inicjatywy pozostają wciąż żywe. Dziękuję raz jeszcze wszystkim zgromadzonym za obecność i serdecznie gratuluję odznaczonym.