rozmiar czcionki: A | A | A

Święto Samorządu Terytorialnego

27.05.2020 14:33

Właśnie obchodzimy 30-lecie samorządności w Polsce 1990 – 2020 i 20. Święto Samorządu Terytorialnego   Z okazji 27 maja, Święta Samorządu Terytorialnego, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, sukcesów i satysfakcji z realizacji ważnych zadań administracji samorządowej. Efekty naszej współpracy, samorządów lokalnych i samorządu województwa widzimy na każdym kroku stąpając po coraz piękniejszym Dolnym Śląsku. Troska wszystkich dolnośląskich samorządowców sprawia, że Dolnoślązacy mogą śmiało spoglądać w przyszłość. - Andrzej Jaroch Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

30 lat temu, 8 marca 1990 roku Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a następnie - 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę, a reforma samorządowa uchodzi za jedną
z najbardziej udanych przemian minionego trzydziestolecia.

29 czerwca 2000 r. - Sejm RP uchwalił dzień 27 maja  Świętem Samorządu Terytorialnego - na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych do rad gmin w dniu 27 maja 1990.

Wybory samorządowe 27 maja 1990 roku umożliwiły przeprowadzenie wielu reform gospodarczych i społecznych. Dzień ten był kolejnym krokiem do demokracji, po raz pierwszy w powojennej Polsce mogliśmy zdecydować, kto będzie naszym przedstawicielem na poziomie lokalnym. Opowiedzieliśmy się za zmianami i wolnością.Najważniejsze wydarzenia ostatnich 30 lat:


1988 – utworzenie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
1989 – pierwsze, częściowo demokratyczne, wybory do Sejmu i Senatu.
8 marca 1990 – Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym (gminnym).
27 maja 1990  – odbyły się pierwsze, wolne wybory samorządowe - do rad gmin.
1990 – utworzenie Wojewódzkich Sejmików Samorządowych, przy których zaczęły funkcjonować Kolegia Odwoławcze.
7 października 1992 – przekazanie Regionalnym Izbom Obrachunkowym zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką finansową samorządów.
17 października 1992 – Sejm RP uchwalił „Małą Konstytucję”, ustawę o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą a wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym.
26 kwietnia 1993 – Polska ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego (od 2006 roku - Europejska Karta Samorządu Lokalnego).
21 maja 1993 – pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu RP i Samorządu Terytorialnego.
12 października 1994 – uchwalenie przez Sejm RP ustawy o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych.
2 kwietnia 1997 – Sejm RP ustanowił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Samorządność zyskała rangę jednego z podstawowych filarów porządku administracyjno–prawnego obowiązującego w naszym kraju.
5 czerwca 1998  – uchwalenie ustaw o samorządzie powiatowym i o samorządzie wojewódzkim.
11 października 1998 – pierwsze wybory samorządowe, do rad gmin, powiatów i sejmików województw.
1998 – koniec działalności Wojewódzkich Sejmików Samorządowych.
1 stycznia 1999 – początek funkcjonowania 16 województw (w miejsce 49) oraz 314 powiatów.
20 czerwca 2002 – Sejm RP uchwalił ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
1 maja 2004 – Polska staje się członkiem Unii Europejskiej.