rozmiar czcionki: A | A | A

Statuetki CIVI HONORARIO wręczone

28.10.2010 13:11

Na uroczystej sesji wręczone zostały tytuły honorowego obywatela Dolnego Ślaska – CIVI HONORARIO. Tytuły przyznano Lechowi Kaczyńskiemu, Ryszardowi Kaczorowskiemu , Jerzemu Szmajdzińskiemu, Aleksandrze Natalii Świat, Władysławowi Stasiakowi, Tomaszowi Mercie, Janinie Natusiewicz – Mirer. To Najważniejsze odznaczenia Województwa Dolnośląskiego.

 

Chcąc uczcić pamięć i dokonania oraz w podziękowaniu za ich pracę na rzecz ojczyzny oraz Dolnego Śląska Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem honorowy tytuł CIVI HONORARIO 16 kwietnia.

Tytuł CIVI HONORARIO nadawany jest przez sejmik wojewódzki zasłużonym dla Dolnego Śląska. Został ustanowiony uchwałą 30 stycznia 2004. Tytuł przyznaje się osobom, które swoją postawą i pracą, wniosły wkład do rozwoju i podnoszenia konkurencyjności Dolnego Śląska.