rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami partii CDU w Landtagu Saksonii

24.06.2010 08:35

23 czerwca na sali Sejmikowej odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Dolnego Śląska z liczną delegacją partii CDU w Landtagu Saksonii.

 

W spotkaniu, ze strony UMWD, udział wzięli: Marek Łapiński – Marszałek WD; Zbigniew Szczygieł - Członek Zarządu WD; Elżbieta Berezowska - Skarbnik WD; Dariusz Kowalczyk - Sekretarz Województwa; Zbigniew Dynak - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego; Jarosław Maroszek - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej; Agnieszka Zakęś - Dyrektor Departamentu Infrastruktury; Teresa Lis-Pieńkowska – Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi; inni dyrektorzy wydziałów.

 

Sejmik Województwa reprezentowali: Jerzy Pokój – Przewodniczący; Dorota Czudowska, Jadwiga Szeląg, Ali Jean Eric Alira, Grzegorz Skiba - Radni WD.

 

Stronę niemiecką reprezentowali: Steffen Flath – Przewodniczący Frakcji CDU w Saksońskim Landtagu; Stanislaw Tillich – członek Landtagu, Premier Kraju Związkowego Wolnego Państwa Saksonii; Dr Matthias Rößler – Przewodniczący Saksońskiego Landtagu; Bernhard Brasack - Konsul Generalny RFN we Wrocławiu; Max Winter - Szef Frakcji CDU w Saksońskim Landtagu; Thaddäus Ziesch - Chrześcijańsko-Społeczne Dzieło Edukacyjne Saksonii.

 

Pierwszym punktem posiedzenia były, przeprowadzone z udziałem Wojewody Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca, bilateralne rozmowy nt. powodzi na Dolnym Śląsku 2010, wyborów na Prezydenta RP oraz jesiennych wyborów samorządowych, a także stanu przygotowań województwa do EURO 2012. W godzinach późniejszych, podczas obrad na na sali Sejmikowej, wygłoszone zostały przemówienia przez pana Stephena Flatha; pana Matthiasa Rößlera oraz pana Stanislawa Tillicha. Następnie zebrani zapoznali się z filmem promocyjnym o Dolnym Śląsku oraz zakresem kompetencji Sejmiku Województwa, zakresem obowiązków Przewodniczącego, Prezydium i Komisji oraz rolą sejmiku jako władzy uchwałodawczej w województwie.

 

Spotkanie zakończył uroczysty lunch na sali kolumnowej, który upłynął w serdecznej i nieformalnej atmosferze.