rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z Konsul Generalną Niemiec we Wrocławiu

31.08.2017 10:01

30 sierpnia Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski spotkał się z Konsul Generalną Niemiec we Wrocławiu Ulrike Knotz. To pierwsze spotkanie Przewodniczącego Sejmiku z obecną Konsul, sprawującą swoją funkcję od sierpnia 2017 roku.

Ulrike Knotz urodziła się w 1954 roku w Augsburgu. Przed objęciem stanowiska Konsul Generalnej Niemiec we Wrocławiu pełniła między innymi funkcje Ambasadora w Republice Mołdawii (w latach 2014-2017), Ambasadora w Sarajewie (2011-2014) oraz w Skopje (2008-2011). W swojej karierze zawodowej była ponadto Zastępcą Ambasadora w Algierze (2003-2005) oraz w Zastępcą Ambasadora w Bratysławie (1993-1997).

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu wraz z jego filią w Opolu jest jednym z największych niemieckich konsulatów na świecie. Okręg konsularny obejmuje pięć województw w części zachodniej oraz południowo-zachodniej Polski. Swoją działalność konsulat opiera na wspieraniu gospodarki i kultury oraz zagadnieniom prawno-konsularnym, w szczególności intensywnym kontaktom transgranicznym, a także partnerstwie z landami niemieckimi. Duże znaczenie w pracy Konsulatu ma oczywiście obecność mniejszości niemieckiej w Polsce.

(KSD-TJ)