rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie w/s Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

13.05.2015 15:32

Na zaproszenie Przewodniczącej Sejmiku Barbary Zdrojewskiej na spotkanie, w sprawie dalszej budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (WOW), przybyli Marszałek Cezary Przybylski, Członek Zarządu Jerzy Michalak, przedstawiciele mieszkańców południowych osiedli Wrocławia, z Rad Osiedli: Ołtaszyn, Krzyki-Partynice, Jagodno, Kowale, Strachocin-Wojnów, przedstawiciele lokalnych samorządów gmin: Wrocław, Kobierzyce, Siechnice, pan Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz przedstawiciele stowarzyszenia „Inicjatywa Wysoka”.

Dla odcinka południowego WOW (między Żernikami Wrocławskimi a Bielanami Wrocławskimi) prowadzone są obecnie prace projektowe, dotyczące uwarunkowań środowiskowych, które stanowić będą podstawę do rozmów na temat wyboru ostatecznego wariantu przebiegu trasy.Kolejne spotkanie z przedstawicielami mieszkańców m. Wysoka oraz osiedli południowego Wrocławia, które dotyczyć będzie kosztów inwestycji, zaplanowano jeszcze przed wakacjami. Z kolei spotkanie dotyczące wyboru wariantu przebiegu części południowej obwodnicy odbędzie się jesienią br. po zapoznaniu się z przygotowywanym raportem środowiskowym.***
Wschodnia Obwodnica Wrocławia jest nowo projektowaną drogą wojewódzką, która poprawi dostępność komunikacyjną południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej. W efekcie wpłynie nie tylko na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i zaktywizuje gospodarczo przyległe do niej tereny, ale znacząco przyczyni się do odciążenia komunikacyjnego stolicy Dolnego Śląska.