rozmiar czcionki: A | A | A

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej

01.01.2010 11:46

W 2010 roku po raz trzeci zostanie przyznana Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA. Zostanie nią uhonorowany twórca dzieła artystycznego, wydarzenia lub projektu kulturalnego, który w sposób szczególny wniósł wkład w rozwój dolnośląskiej kultury lub promował nasz region w Polsce i za granicą.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody występuje Kapituła, w której skład wchodzą m.in. Przewodniczący Sejmiku, Członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za działania w sektorze kultury i Przewodniczący sejmikowej Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. Kandydatów może zgłaszać m.in. Przewodniczący Kapituły, jej poszczególni członkowie, radni sejmiku, grupa co najmniej 1000 mieszkańców Dolnego Śląska, instytucje kultury lub środowiska twórcze.Wysokość nagrody wynosi 20 000 zł (dla osoby fizycznej) lub do 100 000 złotych (dla osoby prawnej bądź jednostki nie posiadającej osobowości prawnej). Wnioski można składać do 31 marca 2010 roku do kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

26 października 2006 roku radni Sejmiku podjęli uchwałę dotyczącą Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA. Jednak w 2007 roku nagroda nie została przyznana ze względu na stwierdzenie nieważności niektórych zapisów uchwały przez ówczesnego wojewodę Krzysztofa Grzelczyka. W kwietniu 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, a w grudniu Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie  oddalił jego skargę  w tej sprawie.

DRUK WNIOSKU

UCHWAŁA

REGULAMIN