rozmiar czcionki: A | A | A

Powstanie Park Przemysłowy w Wałbrzychu

30.10.2009 15:11

29 października 2009 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki Park Przemysłowy w Wałbrzychu Sp. z o.o. oraz wniesienia do spółki wkładu własnego w wysokości 1 miliona złotych.

Wałbrzyska SSE INVEST-PARK Sp. z o.o. oraz Gmina Wałbrzych zwróciły się z propozycją objęcia przez Województwo Dolnośląskie udziałów w nowo powstającej spółce zarządzającej Parkiem Przemysłowym w Wałbrzychu, którego kapitał zakładowy wyniesie 8 mln 120 tys. złotych. Pomysłodawcą przedsięwzięcia była Gmina Wałbrzych.

PP ma objąć nieruchomości położone w Strefie Aktywizacji Gospodarczej Obszaru Poniatowa (SAGOP). Zważywszy na rolę Parku w tworzącym się na Dolnym Śląsku systemie infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości oraz sprzyjającej powstawaniu nowych miejsc pracy w subregionie wałbrzyskim, jest to inicjatywa, która pozytywnie wpłynie na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Dodatkowym atutem jest objęcie terenów przyszłego PP Specjalną Strefą Ekonomiczną. Zarząd Województwa Dolnośląskiego już w sierpniu 2008 roku pozytywnie opiniował włączenie nieruchomości gruntowych w Wałbrzychu, w obrębie dzielnicy Poniatów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej widząc w tym skuteczny instrument wspierający zagospodarowanie terenów projektowanego Parku Przemysłowego w Wałbrzychu.

Park Przemysłowy w Wałbrzychu obejmował będzie nie tylko grunty green-field, ale także planowaną do wybudowania halę produkcyjno-magazynową z zapleczem biurowym, socjalnym i technicznym. Tego typu powierzchnie biurowo-produkcyjne cieszą się aktualnie dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, a podaż ich w subregionie wałbrzyskim jest ograniczona.

Dodatkowym atutem Parku Przemysłowego jest dogodne położenie względem pozostałych terenów SSE, co sprzyjać będzie kooperacji potencjalnych inwestorów z już funkcjonującymi przedsiębiorstwami.

PREZENTACJA NA TEMAT INWESTYCJI (DO POBRANIA)