rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

05.04.2011 16:00

fot. Kancelaria Sejmiku (ZW)

5 kwietnia 2011 roku odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie doraźnej Komisji ds. młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu poza członkami Komisji uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży Paweł Dębek, Zastępca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP i Komendant Hufca Wrocław Krzysztof Kołodziejczyk oraz Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. młodzieży Łukasz Osiński.

 

Pan Paweł Dębek z Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży opowiedział o zakresie jej działalności, zaś pan Krzysztof Kołodziejczyk z Chorągwi Dolnośląskiej ZHP przedstawił charakterystykę środowisk harcerskich na Dolnym Śląsku. Pełnomocnik Łukasz Osiński przedstawił propozycję planu realizacji zadań Komisji określonych w uchwale nr VII/87/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Młodzieży. Zaproponował, aby na jednym z przyszłych posiedzeń odbyło spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Dolnego Śląska. Członek Komisji Jacek Pilawa przypomniał, iż istotą jej pracy jest współpraca mająca na celu wzmacnianie idei społeczeństwa obywatelskiego.

 

Komisja przeprowadziła dyskusję na temat założeń do otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska". Jednogłośną decyzją Komisji wniosek o ogłoszenie konkursu zostanie przedłożony Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

 

Uchwałą nr 543/IV/11 z dnia 19 kwietnia 2011 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w/w zadania publicznego. http://bip.umwd.dolnyslask.pl/plik.php?id=14824

(KSD – TJ)