rozmiar czcionki: A | A | A

Parlamentarzyści Landtagu Brandenburgii z wizytą w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

01.06.2017 10:31

Przedstawiciele Landtagu Kraju Związkowego Brandenburgia* spotkali się 31 maja br. z Pawłem Wróblewskim Przewodniczącym Sejmiku i Radnymi Województwa Dolnośląskiego. Celem spotkania było omówienie przyszłych kierunków współpracy między naszymi regionami. Podczas obrad omawiano zagadnienia rozwoju społeczno – gospodarczego obu regionów, poruszano kwestie demograficzne, rozwoju regionalnego, wspierania subregionów słabiej rozwiniętych, reformę edukacji i problemy dotyczące ochrony środowiska. Kontynuowana będzie współpraca w dziedzinie gospodarki i transportu. Wspólnie zarysowane zostały dalsze kierunki współpracy: rolnictwo, ochrona środowiska, współpraca sportowa i projekty dla młodzieży.

W spotkaniu udział wzięli Britta Stark, Przewodnicząca Landtagu Brandenburgii oraz członkowie Prezydium Landtagu i Komisji ds. Europy, Polityki Rozwojowej i Ochrony Konsumentów: Marco Büchel, Thomas Domres,  Michael Jungclaus, Steffen Königer i Ursula Nonnemacher.


Sejmik Województwa Dolnośląskiego reprezentowali radni: Paweł Wróblewski, Przewodniczący Sejmiku, Anna Horodyska – Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej, Aldona Wiktorska – Święcka – Wiceprzewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej, Jacek Pilawa – Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej,  Andrzej Jaroch – Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej, Janusz Marszałek – Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, Ewa Rzewuska – Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ewa Zdrojewska – Radna Województwa Dolnośląskiego oraz Karol Przywara – Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą i Iwona Grabowska pracownik  Wydziału Współpracy z  Zagranicą.*Brandenburgia (niem. Brandenburg, dolnołuż. Bramborska, górnołuż. Braniborska) – jeden z 16 krajów związkowych Niemiec. Stolicą jest Poczdam. Na terenie Brandenburgii leży Berlin, wydzielony jako osobny kraj związkowy.