rozmiar czcionki: A | A | A

Niezwykły gość na posiedzeniu Doraźnej Komisji do Spraw Młodzieży

20.06.2012 11:12

Reprezentująca Stowarzyszenie YSDA (Youth for Sustainable Development Assembly) z Filipin Myline Macabuhay gościła 19 czerwca 2012 roku na posiedzeniu Doraźnej Komisji do Spraw Młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Myline Macabuhay jest członkiem stowarzyszenia łączącego ponad sto różnych organizacji i federacji młodzieżowych na Filipinach. Na posiedzeniu Komisji opowiedziała o działaniu systemu samorządności młodzieżowej na Filipinach.

System rad młodzieżowych na Filipinach prowadzony jest w sposób centralny i sięga najniższych jednostek samorządu terytorialnego, zwanych Barangayami. Obecnie na Filipinach jest ich ponad 42 tysiące, liczących przeciętnie od 100 do 150 tysięcy osób. Każdy Barangay wybiera swojego przedstawiciela władzy wykonawczej oraz siedmiu radnych – przedstawicieli władzy uchwałodawczej. Podobną strukturę posiada The Sangguniang Kabataan – filipińska rada młodzieżowa. Zarządza ona 10% całego budżetu Barangayu, a jej członkami są osoby w wieku 15-17 lat. Co ciekawe, osoba stanowiąca władzę wykonawczą w radzie młodzieżowej automatycznie zostaje również członkiem rady dorosłej.

Rada młodzieżowa na Filipinach wybierana jest w wyborach powszechnych, wyznaczanych przez rząd centralny raz na trzy lata. Pomimo, że według Konstytucji filipińskiej młodzież stanowią osoby w wieku 15-30 lat, to prawo wyborcze do rady młodzieżowej uzyskuje wyłącznie młodzież w wieku 15-17 lat, posiadająca obywatelstwo filipińskie oraz przebywająca na terenie Barangayu przez co najmniej 6 miesięcy. W zależności od ilości zdobytych głosów w wyborach każdemu młodzieżowemu radnemu przyporządkowany zostaje obszar działań – osoba zdobywająca najwięcej głosów jest odpowiedzialna za zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, zaś osoba z najmniejszą ilością głosów – za kwestie legislacyjne.

Podstawowym zadaniem rady młodzieżowej jest przenoszenie centralnej polityki młodzieżowej państwa na grunt lokalny. Rada podejmuje rezolucje na tematy dotyczące młodzieży, inicjuje własne programy dotyczące społecznego, politycznego, ekonomicznego, kulturalnego, moralnego, fizycznego obszaru rozwoju społeczeństwa, podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków na realizacje swoich zadań, konsultuje i podejmuje decyzje z organizacjami młodzieżowymi (jeśli takowe funkcjonująnna terenie Barangayu), a także koordynuje wdrażanie polityki młodzieżowej przez odpowiednie urzędy.

(KSD-TJ)