rozmiar czcionki: A | A | A

LVII Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

27.05.2010 12:12

26 maja odbyła się Sesja Sejmiku. W zakresie służby zdrowia, radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany w składzie rady społecznej szpitala, dwie uchwały zatwierdzające zmiany statutów SP ZOZ'ów oraz dwie uchwały dotyczące przekształceń szpitali wojewódzkich. Przyznano dotację celową dla Gminy Wądroże Wielkie na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Powierzono Gminie Wrocław realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w zakresie rozwoju usług dla osób starszych.

 

Radni zatwierdzili wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Powierzyli Gminie Miejskiej Dzierżoniów, Gminie Zawonia, Gminie Góra realizację zadań związanych z remontem dróg wojewódzkich, chodników i zatok autobusowych. Powiat lubiński decyzją Sejmiku otrzymał zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

 

Sejmik nadał Statut Dolnośląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. W materii budżetu województwa, ustalił zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa oraz dokonał zmian w budżecie na rok 2010. W zakresie organizacji wewnętrznej Sejmik zmienił skład osobowy Komisji Rozwoju Turystki, Rekreacji i Sportu powołując radnego Marka Tomalę na Przewodniczącego Komisji. Ostatnią z uchwał była zmiana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanym przez Samorząd Województwa.