rozmiar czcionki: A | A | A

LII sesja Sejmiku Województwa

26.10.2018 14:24

Paweł Wróblewski rozpoczął sesję tradycyjnie komunikatami przewodniczącego, następnie komunikatami marszałka. Rani podjęli uchwałę: „ Rezolucja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na 100-lecie uzyskania niepodległości przez narody Europy” . Była to ostatnia sesja V kadencji 2014-2018 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Rezolucja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na 100-lecie
uzyskania niepodległości przez narody w Europie

W listopadzie 2018 roku mija sto lat od zakończenia Pierwszej Wojny Światowej. Upadek monarchii w Austro-Węgrzech, Niemczech i Rosji sprawił, że liczne narody europejskie wybijały się na niepodległość. Dla Polaków była to wielka chwila odzyskania niepodległości po 123 latach rozbiorów, której rocznicę przeżywamy w dumie i radości.
W tym szczególnym czasie świętowania kierujemy nasze myśli do narodów, które w pamiętnym 1918 roku przeżywały również uniesienie wolności. Pamiętamy o innych państwach, z których regionami Województwo Dolnośląskie utrzymuje relacje partnerskie, pamiętamy o utworzeniu Królestwa Jugosławii i Republiki Czechosłowackiej, o wysiłkach utworzenia niepodległych Białorusi, Ukrainy i Gruzji.
Szczególnie Ukraina i Gruzja skupiają obecnie naszą uwagę. Już po odzyskaniu pełnej niepodległości stały się w ostatnich latach obiektem agresji. Skutkuje ona ofiarami ludzkimi, zniszczeniami i utratą ziem, spowolnieniem rozwoju tych dwóch krajów, które wkroczyły na drogę reform wewnętrznych i rozpoczęły proces integracji ze strukturami euroantlantyckimi.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego apeluje do Prezydenta RP, Rządu RP oraz społeczności międzynarodowej o utrzymanie dotychczasowej polityki i nieustawanie w wysiłkach zmierzających do rozwiązania konfliktów i zakończenia okupacji ukraińskich i gruzińskich terytoriów.
Województwo Dolnośląskie od lat realizuje wielostronną współpracę regionalną z Obwodami Dniepropietrowskim, Donieckim, Kirowogradzkim, Lwowskim  i Iwanofrankowskim na Ukrainie, z Autonomiczną Republiką Adżarii w Gruzji oraz z Krajami Libereckim, Kralowohradeckim, Pardubickim, Ołomunieckim i Środkowoczeskim w Republice Czeskiej, a także z Republiką Serbską w Bośni i Hercegowinie.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego składa narodowi ukraińskiemu, gruzińskiemu, czeskiemu oraz serbskiemu i bośniackiemu, mieszkańcom zaprzyjaźnionych regionów wyrazy szacunku i solidarności oraz zapewnia o dobrej woli rozwijania partnerskiej współpracy w imię pokoju i budowy wspólnego dobrobytu w całej Europie.