rozmiar czcionki: A | A | A

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP

19.05.2018 13:06

W dniach 16 - 18 maja 2018 r. po raz pierwszy, w prawie dwudziestoletniej historii Województwa Dolnośląskiego, byliśmy gospodarzami Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej i Dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików.   Przewodniczącym Konwentu jest Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Paweł Wróblewski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, jako gospodarz obrad, zgodnie z Regulaminem Konwentu, był współprzewodniczącym posiedzenia Konwentu.

Obrady Konwentu odbyły się 17 maja 2018.r. w sali obrad Sejmiku Województwa, w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Budowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków.

Podczas obrad konwentu były poruszane tematy:
- Stan i perspektywy rozwoju Województwa Dolnośląskiego przedstawił Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Zbigniew Dynak;
- Prawne i organizacyjne aspekty organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański;
- Odbiurokratyzowanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i wypracowanie rozwiązań, które przynoszą realne oszczędności w samorządach – Skarbnik Województwa Dolnośląskiego, członek Zespołu ds. odbiurokratyzowania w samorządach powołanego przy Ministerstwie Finansów Elżbieta Berezowska;
- Społeczno-gospodarcze wykorzystanie Odry – Samorządowy Rok Rzeki Odry 2018, Koordynator ds. Dolnośląskiego Roku rzeki Odry Michał Gołąb;

A informacje o bieżących działaniach i inicjatywach Związku Województw RP w okresie do listopada do teraz przedstawił Dyrektor Biura ZWRP Bogdan Ciepielewski.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP, jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w dniu 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku.

Konwent wspiera Związek i jego organy w:
• podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów - zgodnie z zasadą pomocniczości;
• inicjowaniu działań, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;
• inspirowaniu społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw;
• inspirowaniu środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw;
• promowanie działalności Związku Województw RP.