rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja „Bezpieczeństwo Dolnośląskich Seniorów w różnych aspektach”

20.02.2015 12:01

„…Dbanie o bezpieczeństwo osób starszych to obowiązek Samorządu Województwa Dolnośląskiego, dlatego dzisiaj jesteśmy tu, by przedstawić Państwu kolejną odsłonę programu tym razem skierowaną do Was, naszych drogich Seniorów.” – takimi słowami Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, otworzyła obrady. Gospodarza konferencji reprezentowała również Agnieszka Sokołowska, dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa oraz Jerzy Sypuła, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja pn. „Bezpieczeństwo Dolnośląskich Seniorów w różnych aspektach”, jako część programu pn.  „Bezpieczny Dolnoślązak” odbyła się 19 lutego 2015 r. we Wrocławiu i w całości była poświęcona zagrożeniom, z którymi coraz częściej muszą mierzyć się osoby starsze. Zaproszeni goście przestrzegali seniorów przed oszustwami metodą „na wnuczka”, jak nie dać się naciągnąć nieuczciwym sprzedawcom oraz jak bezpiecznie korzystać z internetu. W czasie konferencji głos zabrali m.in.: mł. insp. Adam Skrzypek, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dr. n. med. Ryszard Smoliński, Wojewódzki Konsultant z dziedziny seksuologii oraz st. bryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Gościem specjalnym spotkania była Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, wokalistka zespołu Tercet Egzotyczny i jednocześnie twarz kampanii  „Bezpieczny Senior”.

Spotkanie z seniorami było też okazją do wręczenia Odznak Honorowych „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” wolontariuszom i społecznikom, którzy pracują na rzecz seniorów. W imieniu przewodniczącej Sejmiku Województwa, nagrodzonych odznaczyła Wicemarszałek Ewa Mańkowska, które jest również Radną Województwa. Sejmik reprezentowała również Ewa Rzewuska, Radna Województwa.

Szanowni Państwo, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego:

1.    Pani Elżbiecie Anwajler - Współinicjatorce powołania Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów. Aktywnej działaczce władz Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współtwórczyni Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów, w którym jest Członkiem Rady Koordynacyjnej.

2.    Pani Zenobia Bałtrukiewicz – aktywnej działaczce struktur Regionalnych NSZZ "Solidarność". Słuchaczce i pierwszej  Przewodniczącej Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w czasie, kiedy trzeba było tworzyć podstawy organizacyjne i prawne niezbędne do prawidłowego jego działania. Wiele lat pełniła funkcję członka Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współtwórczyni Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów. Aktywnie wspiera działania Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów, jest zwolenniczką i orędowniczką procesu integracji seniorów miast, miasteczek i wsi.  


3.    Pani Krystynie Kozłowskiej -  współzałożycielce Stowarzyszenia Ludzi Wieku Senioralnego we Wrocławiu, które od ponad 13 lat prowadzi Klub Seniora XXI wieku. Była jedną z inicjatorek powstania Chóru „Fantazja” działającego przy stowarzyszeniu. Pani Krystyna wspiera działalność Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów. Realizuje projekty dla dolnośląskich seniorów, między innym takie jak: „Tajemnice papieru – inspiracje tradycją i nowoczesnością”, „Obudź w sobie artystę”, czy kolejne edycje „Dolnośląskiego Kalejdoskopu Aktywności Senioralnej – inicjatywy dla zdrowia i aktywnego stylu życia seniorów oraz solidarności międzypokoleniowej” .

4.    Panu Stanisławowi Kozłowskiemu - aktywnemu członkowi Stowarzyszenia Ludzi Wieku Senioralnego we Wrocławiu, które od ponad 13 lat prowadzi Klub Seniora XXI wieku. Wolontariuszowi, partnerowi i konsultantowi działalności Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów, które realizuje projekty dla dolnośląskich seniorów.

5.    Panu Zbigniewowi Machajowi  - doktorowi nauk medycznych w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii. Członkowi założycielowi Dolnośląskiej Rady do spraw Seniorów. Członkowi wielu komitetów naukowych konferencji krajowych i regionalnych w zakresie opieki nad osobami starszymi. Swoją bogatą wiedzą dzieli się ze studentami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na wydziale Lekarskim w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz z seniorami na wykładach i odczytach.

6.    Pani Eugenii Marosz - współzałożycielce Stowarzyszenia Ludzi Wieku Senioralnego we Wrocławiu, które od ponad 13 lat prowadzi Klub Seniora XXI wieku. Pani Eugenia Marosz była jedną z inicjatorek powstania Chóru „Fantazja” działającego przy stowarzyszeniu Ludzi Wieku Senioralnego. Działa przy realizacji projektów dla seniorów.


7.    Pani Wandzie Mitkiewicz - Współtwórczyni Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Senioralnych. Współorganizatorce Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów, gdzie jest członkinią prezydium Rady Koordynacyjnej. Aktywnej działaczce Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Miękini, gdzie wykorzystując swoje olbrzymie doświadczenie pedagogiczne organizuje warsztaty teatralne i kulinarne, a także działa w Teatrze Międzypokoleniowym Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Miękini.


8.    Pani Helenie Nawrot – twórczyni Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  i Inwalidów w Mysłakowicach. Współtwórczyni Stowarzyszenia Senior i członkini Rady Koordynacyjnej Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów. Zintegrowała środowisko osób starszych i osób niepełnosprawnych w całej gminie Mysłakowice, gdzie m.in. od 14 lat odbywają się Noworoczne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych z terenu całego powiatu. Jest Kierownikiem Zespołu „Szarotka”, który działa w Ośrodku Kultury, przy Kole emerytów, rencistów i inwalidów.

9.    Panu Janowi Poniatowskiemu  - współzałożycielowi Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów, gdzie jest członkiem Rady Ekspertów. Doświadczonemu reporterowi i dziennikarzowi, autorowi portalu informacyjnego pod nazwą reporter.pl.tl, gdzie publikuje relacje z imprez dla seniorów organizowanych na terenie Dolnego Śląska. Autorowi tomików poetyckich, społecznikowi  i wolontariuszowi.

10.    Panu Mariuszowi Putowi - współzałożycielowi Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów, gdzie pełni funkcję członka Rady Koordynacyjnej. Wiceprezesowi Stowarzyszenia Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej e-X, które m.in. ze Stowarzyszeniem Ludzi Wieku Senioralnego współtworzy i współrealizuje projekty dla dolnośląskich seniorów.

11.     Pani Alfredzie Rękowskiej – emerytowanej nauczycielce muzyki, pasjonatce zajęć pozalekcyjnych odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Pani Alfreda Rękowska z wielkim zaangażowaniem kontynuuje działalność artystyczną, komponuje i aranżuje, a efekty swej pracy wykorzystuje w prowadzonym międzypokoleniowym zespole wokalnym PERFECTUM w Jeleniej Górze., który koncertuje na imprezach dla seniorów. Jako wolontariuszka uczy seniorów śpiewania.

12.     Pani Stanisławie Warmuz – członkini władz i samorządu słuchaczy, rzecznikowi prasowemu Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim. Aktywnej działaczce Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów oraz Rady Ekspertów Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów. Pani Stanisława Warmuz wspiera swą wiedzą i doświadczeniem istniejące i nowo powstające Uniwersytety Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku. Prowadzi na nich odczyty, prelekcje i wykłady m.in. na temat  edukacji w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

13.     Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej  - którego pracownicy od wielu lat prowadzą i wspierają działania w zakresie realizacji polityki senioralnej na Dolnym Śląsku. Ośrodek wspiera działalność Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów, we współpracy z którą wydał  kilkanaście publikacji o tematyce senioralnej  w ramach serii „Biblioteka Nestora”, które nieodpłatnie przekazuje seniorom. Współpracuje i wspiera inicjatywy Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów oraz Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów.


14.     Stowarzyszeniu Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE
– które występuje dla seniorów angażując ich również do wspólnej działalności. W Legnicy zdobyli pierwszą nagrodę na Przeglądzie Artystycznym Zakręconych Seniorów pod nazwą „Bo radość jest w nas” i na 7 Juwenaliach Trzeciego Wieku w Warszawie. Występowali na Litwie i Ukrainie. Aktywizują seniorów na całym Dolnym Śląsku.


Szanowni Państwo, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego:


15.     Pani Mirosławie Gorczyńskiej – dzięki jej pracy, w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, zrealizowano szereg projektów edukacyjnych dla seniorów, m.in. kursy obsługi komputera, fotografii cyfrowej, warsztaty komunikacji społecznej, treningi umysłu. Jest współautorką projektów dla dolnośląskich seniorów, między innymi „Dolnośląskiego Kalejdoskopu Aktywności Senioralnej”, czy „Dolnośląskiej Akademii Inicjatyw Senioralnych”. Nagrodzona w konkursie  „Dobre praktyki”. Jest członkinią i sekretarzem Stowarzyszenia Ludzi wieku Senioralnego we Wrocławiu.


16.    Pani Elżbiecie Kowalczyk – słuchaczce i aktywnej działaczce Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie prowadziła Sekcję Integracji, zasiadała w prezydium Samorządu  Uniwersytetu Trzeciego Wieku i kierowała  Sekcją Współpracy Organizacjami Zewnętrznymi, gdzie podjęła próby pozyskiwania z zewnątrz środków finansowych. Uczestniczy w pracach Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów od początku jej powstania. Równie aktywnie działa w Radzie Koordynacyjnej Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów.

17.    Pani Elżbiecie Markowskiej – która działa społecznie w Domu Kultury w Jeleniej Górze, gdzie koordynuje zajęcia muzyczne i występy zespołu AGAT, dzięki którym daje ludziom radość i pokazuje, jak  radośnie można żyć w wieku dojrzałym. Pani Elżbieta Markowska jest inicjatorką powołania Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów, jest bardzo zaangażowana w prace tego aktywnego na Dolnym Śląsku gremium senioralnego, które za cel postawiło sobie integrację seniorów naszego regionu.

18.     Pani Ewie Miszczuk - prezes Fundacji Instytut Rzeźby Społecznej. Współinicjatorce i członkini Rady Ekspertów powołanego do życia Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów. Bardzo zaangażowana w prace na rzecz integracji seniorów. Jako wolontariuszka wspiera organizacje senioralne na Dolnym Śląsku.


19.    Pani Bożenie Rybark - słuchaczce i aktywnej działaczce Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, wiele czasu poświęca pracy społecznej na rzecz seniorów. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku jest I Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy. Wspierała powstanie Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów. Jest zastępcą przewodniczącej prezydium Rady Koordynacyjnej Forum.  Działa społecznie w wielu organizacjach, zdobyte doświadczenie  wykorzystuje we współpracy z seniorami.

20.     Pani Izabeli Siwińskiej – Dziennikarce wrocławskich tytułów, która w redakcji gazety „Wrocławianin” stworzyła pierwszy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, bezpłatny miesięcznik dla seniorów. Obecnie jest właścicielką Wydawnictwa Regiony, w którym zatrudnia m.in. osoby niepełnosprawne. Wydaje również magazyn REGIONALNY MAGAZYN SENIORA, drukowany po polsku, czesku i niemiecku. Wydawane przez nią tytuły są bezpłatne, promują nasz region. Pani Izabela Siwińska jest inicjatorką Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów. Na łamach Regionalnego Magazynu Seniora nieodpłatnie publikuje relacje z wydarzeń senioralnych.