rozmiar czcionki: A | A | A

Komisja Sejmiku obradowała w sprawie eksploatacji "legnickiego" węgla brunatnego

24.09.2009 14:41

W dniu 22 września 2009 roku pod przewodnictwem radnego Jerzego Tutaja obradowała Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. Posiedzenie w głównej mierze poświęcone było kwestii eksploatacji węgla brunatnego w zagłębiu legnickim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska, a także Marszałek Marek Łapiński wraz z Członkiem Zarządu Zbigniewem Szczygłem.

Znaczący udział w dyskusji mieli profesorowie Politechniki Wrocławskiej, krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz prezesi obecnych kopalń węgla brunatnego (Bełchatów i Turów) i KGHM.

Kwestia legnickiego węgla brunatnego w ostatnich latach jest coraz częściej podejmowana, ze względu na wyczerpywanie się obecnie eksploatowanych złóż w Bełchatowie, Turowie, Koninie i Adamowie. Według przeprowadzonych badań w okolicach Legnicy i Ścinawy znajdują się pokłady węgla brunatnego dwukrotnie przekraczające zasobność wszystkich aktualnie eksploatowanych złóż tego surowca w Polsce. Podczas debaty starano się ukazać korzyści dla krajowego systemu energetycznego, jakie płyną z eksploatacji tych złóż, a także wpływ tych działań na życie mieszkańców okolicznych terenów.