rozmiar czcionki: A | A | A

III Święto Województwa Dolnośląskiego - nadano Insygnia Województwa

16.10.2012 13:41

"Szanowni Państwo, wielce Szanowni Goście!   Rozpoczynam XXVII uroczystą sesję Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dziś po raz trzeci spotykamy się na obchodach Święta Województwa Dolnośląskiego. Jestem zaszczycony, mogąc wszystkich Państwa serdecznie powitać w gościnnych murach Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy – uhonorowanego w 2010 roku nagrodą SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego” – tak przybyłych gości witał Przewodniczący Sejmiku Jerzy Pokój.

Nadanie Insygniów Województwa

Wraz z Radnymi i Zarządem Województwa do teatru przybyli parlamentarzyści z Dolnego Śląska, senatorowie i euro parlamentarzyści. Przedstawiciele kościołów różnych wyznań. Przedstawiciele wyższych uczelni, prezydenci miast, burmistrzowie i starostowie, uhonorowani odznakami i  laureaci nagród sejmiku i marszałka oraz zaproszeni goście.

Podczas uroczystości przekazane zostały Insygnia Województwa Dolnośląskiego*. (PREZENTACJA)
Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa przekazał Przewodniczącemu Sejmiku Jerzemu Pokojowi srebrny łańcuch i laskę przewodniczącego oraz Marszałkowi Województwa Rafałowi Jurkowlańcowi złoty łańcuch marszałka.


Po wręczeniu insygniów swoje przemówienia wygłosili Przewodniczący Sejmiku i Marszałek. Przewodniczący mówił o wielokulturowości Dolnoślązaków: „Na Dolnym Śląsku, otwierały się i budowały nowe mosty, które łączyły ludzi z przeciwległych brzegów. Mosty w świadomości ludzkiej przede wszystkim, bo one są najważniejsze. Tutaj buduje się w praktyce międzyludzkich kontaktów most polsko-niemieckiego pojednania. W tradycję dolnośląską, w tradycję polską, w nową europejską tradycję włącza się niemiecką i czeską przeszłość tego regionu. Włącza się ją w naszą wspólną wreszcie przyszłość. Oto jak się nam pogłębia fundament bycia Dolnoślązakiem. I temu wszystkiemu patronuje św. Jadwiga – patronka pojednania. Nasza patronka.”


Marszałek Jurkowlaniec mówił o naszej przyszłości wg projektu Strategii Rozwoju Dolnego Śląska 2020. A  Jego Ekscelencja ks. Biskupa Stefan Cichy -  gospodarza Diecezji Legnickiej pobłogosławił zgromadzonych i wszystkich Dolnoślązaków.

 

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. tytuł CIVI HONORARIO** Obywatela Honorowego Dolnego Śląska w roku 2012 otrzymał pułkownik doktor Jerzy Woźniak. Z rąk Jerzego Pokoja statuetkę odebrała żona pułkownika Pani Aleksandra Woźniak wraz z synem. (PREZENTACJA)


Święto Województwa to okazja do nagrodzenia osób, które działają na rzecz budowania regionalnej tożsamości Dolnoślązaków. Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój wręczył Dolnośląskie Nagrody Kulturalne SILESIA, których laureatami zostali:

Pan Mieczysław Piotrowski „Ducin” (PREZENTACJA)

Od końca lat 70-tych związany z niezależnym ruchem studenckim, a w latach 1983-84 współorganizator i przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1984 związany z podziemną Solidarnością. Od 1985 związany z Solidarnością Polsko-Czesko-Słowacką. Organizator i uczestnik spotkań przedstawicieli demokratycznej opozycji z Polski i Czechosłowacji (1987-89) z udziałem m.in. Vaclava Havla, Jacka Kuronia, Adama Michnika, na granicznych szlakach turystycznych w Górach Złotych i Masywie Śnieżnika. Organizator akcji przerzutu zagrożonego długoletnim wyrokiem więzienia  Stanislava Devatego do Polski latem 1989 roku i przeprowadzenia go przez „zieloną granicę” w trakcie Aksamitnej Rewolucji z powrotem do Czechosłowacji. Współorganizator Festiwalu Niezależnej Kultury Czeskiej i Słowackiej w listopadzie 1989, który Vaclav Havel nazwał „preludium do aksamitnej rewolucji”. Organizator pierwszego spotkania Lecha Wałęsy, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” z Vaclavem Havlem, Prezydentem Federacji Czesko-Słowackiej. Współautor programu obchodów XXV-lecia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w roku 2006 pod hasłem „SZLAK DO WOLNOŚCI”, w tym wyznaczenie szlaku turystycznego w miejscach akcji granicznych SPCzS.


Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (PREZENTACJA)
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w tym roku obchodzi 98 rocznicę funkcjonowania w swojej obecnej siedzibie przy ul. Jana Matejki 28. Wszystkie działania Muzeum Karkonoskiego, mają na celu skuteczną popularyzację historii, kultury i tradycji Dolnego Śląska. W związku z tym Muzeum ściśle współpracuje z samorządami, instytucjami kultury, szkołami wszystkich szczebli, organizacjami pozarządowymi.
Jednym z najważniejszych projektów inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnim czasie było zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”. Inwestycja objęła swym zakresem modernizację istniejącego budynku oraz dobudowę nowego skrzydła.
W wyniku rozbudowy Muzeum Karkonoskie zwiększyło swoją powierzchnię o 2 500 m2. Projekt został sfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Oprócz siedziby głównej w Jeleniej Górze instytucja posiada swoje oddziały:
Dom Hauptmannów w Szklarskiej Porębie - który kontynuuje przedwojenne tradycje kolonii artystycznej koordynując działania związane z uczestnictwem Miasta Szklarska Poręba w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Kolonii Artystycznych.
Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego - pielęgnuje tradycje polskiego oręża, między innymi poprzez organizację Pikników Militarnych, również organizuje wydarzenia związane z uroczystościami patriotycznymi.
Zamek w Bolkowie – który skutecznie promuje tradycje rycerskie. Jest współorganizatorem cyklicznej, międzynarodowej imprezy „Castel Party”.

 

Teatr Lalki I Aktora w Wałbrzychu (PREZENTACJA)

 

Po raz pierwszy na uroczystej sesji sejmiku wręczone zostały złote i srebrne ODZNAKI HONOROWE ZŁOTE ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Jacek Głomb  -  reżyser teatralny i filmowy, od 1994 roku dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Wyreżyserował tu kilkadziesiąt przedstawień.

Jan Waszkiewicz – W 1980 roku wstąpił do "Solidarności", zasiadał w prezydium zarządu Regionu Dolny Śląsk i Komisji Krajowej Związku. W stanie wojennym początkowo się ukrywał, działał w niezależnej Radzie Edukacji Narodowej. Był Radnym Województwa Dolnośląskiego w latach 1998-2002 oraz pierwszym Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w latach 1998-2001. Od roku 1999 jest organizatorem i kierownikiem rady programowej Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej, a także jednym z inicjatorów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

Szczepan Siekierka - żołnierz Armii Krajowej, Prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.

Monika Strączek - żołnierz batalionu sanitarnego 10-tej Dywizji II Armii Wojska Polskiego,  członek Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.

Lesław Flis - członek Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian.

Stefanii Szal – działaczki, społecznika, naukowca, która upamiętniła dzieje ludności na Dolnym Śląsku po roku 1945.

Zuzannę Dziedzic - Dyrektor Naczelna Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, instytucji która jest koncertową wizytówką Jeleniej Góry i Dolnego Śląska.

Zbigniew Kulik – Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, instytucji która poprzez organizację wystaw i imprez kulturalnych bardzo aktywnie promuje Dolny Śląsk w kraju i za granicą.

Sławomir Miłoń – sportowiec i trener, wychowawca medalistów z kilku światowych Mistrzostwach Świata w synchronizowanych skokach na trampolinie.

Zdzisław Szewczuk - działacz Solidarności lat 80-tych, Założyciel Związku Piłsudczyków we Wrocławiu.

Michał Haniszewski - działacza Solidarności lat 80-tych, członek Związku Piłsudczyków i honorowy członek Armii Krajowej.

Ryszard Filipowicz - żołnierz Armii Krajowej, Członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddziału we Wrocławiu.

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA - odznakę odebrał Prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Jarosław Charłampowicz.
DOT - Dolnośląska Organizacja Turystyczna powołana została do życia 12 lat temu z inicjatywy m.in. Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Jest pierwszą tego typu Organizacją w Polsce. Ich współpraca z całym regionem przynosi efekty w postaci skutecznej promocji Dolnego Śląska, a co za tym idzie coraz lepszej rozpoznawalności naszego regionu zarówno w kraju jak i za granicą.

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU - odznakę odebrał dyrektor OKiS-u Piotr Borkowski.
OKiS  - od 40 lat swojej działalności upowszechniania kulturę Dolnego Śląska wśród mieszkańców regionu, kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki ich działalności mamy dziś festiwal „Wratislavia Cantans”, Festiwal Piosenki Aktorskiej, Międzynarodowy festiwal „Maj z Muzyką Dawną”, Festiwal Henryka Wieniawskiego, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora - to tylko kilka przykładów z ich olbrzymiego dorobku.

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO - odznakę odebrał Ryszard Filipowicz Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Dolnośląskiego.
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Dolnośląskiego - działa społecznie na rzecz zasłużonych kombatantów Armii Krajowej z różnych jednostek z czasów wojny, skupionych w 30 kołach (obwodach) na terenie Dolnego Śląska.

ODZNAKI HONORAOWE SREBRNE ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO otrzymali:

Czesław Filipowski - wiceprezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.

Kazimierz Kasprowicz – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i Dyrektora Fundacji Św. Andrzeja Boboli.

płk Grzegorza Hutnik – Główny Księgowy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej  w Lubaniu

ppłk Jerzey Ołpiński – Kierownik Zakładu Szkolenia Ogólnozawodowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

 

Nagrody Marszałka statuetki WENA otrzymali:

Robert Gonera
Maciej Masztalski 
Aleksander Czajkowski
Anna Proszkowska 

 

Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury:

Jerzy Głuszek
Kazimierz Starościak 
Teresa Kępowicz
Stefania Szal 
Artur Goliński

 

Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia dla regionu:

Julian Gozdowski
Beata Maciejewska
Kinga Preiss
Jerzy Starzyński
Jan Szopa – Skórkowski

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

* Insygnia Województwa Dolnośląskiego

Zgodnie z zasadami heraldyki najważniejszym znakiem identyfikującym region jest jego herb, dlatego to właśnie herb Dolnego Śląska jest najważniejszą częścią i główną ozdobą symboli województwa. Ogniwa Łańcucha Przewodniczącego Sejmiku i Łańcucha Marszałka mają tę samą formę, symbole i kształt, różnią się natomiast kolorem. Łańcuch przewodniczącego sejmiku jest srebrny, a łańcuch marszałka - złoty, zgodnie z wytycznymi zasad heraldyki. Kolejne medaliony widoczne w ogniwach łańcuchów przedstawiają wizerunki orłów i herbów księstw śląskich piastowskich z okresu średniowiecza, które według heraldyki są utrzymane w jednej konwencji stylistycznej.

Budując w Polsce samorządność skorzystano z tradycji sejmików powiatowych
i wojewódzkich. Dziś zgodnie z ustalonymi zasadami dla przewodniczącego sejmiku województwa atrybutem jest laska. Na szczycie Laski Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego osadzony jest orzeł śląski z XIV wieku, trójwymiarowa figurka herbu naszego województwa, analogiczna do orła na szczycie elewacji południowej kościoła św. Krzyża we Wrocławiu.

 

**Tytuł Obywatela Honorowego Dolnego Śląska – CIVI HONORARIO

to najwyższy tytuł i największe uhonorowanie przyznawane przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Został ustanowiony 30 stycznia 2004 roku uchwałą Sejmiku Województwa. Tytuł ten przyznaje się osobom, które swoją postawą i pracą przyczyniają się do kształtowania tożsamości regionalnej Dolnoślązaków, do rozwoju gospodarczego regionu, które z sukcesem działają na polu społecznym i kulturalnym, które wniosły wkład do rozwoju i podnoszenia konkurencyjności Dolnego Śląska, do promocji regionu w Polsce i za granicą. Uroczyste nadanie tytułu to wręczenie  aktu nadania oraz statuetki autorstwa prof. Zbigniewa  Horbowego. 

Przemówienie Jerzego Pokoja
Nadanie Insygniów Województwa
Nadanie Insygniów Województwa
trzy uderzenia laski przewodniczącego rozpoczęły uroczystą sesję sejmiku
Prezydium i Radni Województwa
Jego Ekscelencja ks. Biskupa Stefan Cichy
Statuetkę CIVI HONORARIO otrzymuje żona i syn śp. płk Jerzego Woźniaka
Statuetkę CIVI HONORARIO otrzymuje żona i syn śp. płk Jerzego Woźniaka
SILESIA dla Mieczysława Piotrowskiego "DUCINA" laudacja Radny Julian Golak
Elżbieta Piotrowska odebrała za męża nagrodę SILESIA
dyr Gabriela Zawiła odebrała SILESIĘ dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Jan Waszkiewicz, Szczepan Siekierka, Lesław Flis - odznaczeni złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Złote odznaki odebrali: Zuzanna Dziedzic, Zbigniew Kulik, Sławomir Miłoń, Zdzisław Szewczuk, Michał Haniszewski, Ryszard Filipowicz
Srebrne odznaki: Kazimierz Kasprowicz, płk Grzegorz Hutnik, ppłk Jerzy Ołpiński
Złote odznaki dla organizacji: DOT - Jarosław Charłampowicz, OKiS - Piotr Borkowski
Kinga Preis - laureatka nagrody Marszałka Województwa
prof. Jan Szopa-Skórkowski - laureat nagrody Marszałka Województwa
Robert Gonera - laureat nagrody Marszałka Województwa
Statuetka CIVI HONORARIO
SILESIA dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu - dyr Zbigniew Prażmowski