rozmiar czcionki: A | A | A

Dolny Śląsk na walnym zgromadzeniu AER

25.11.2011 11:51

Czy regiony zarządzają globalizacją? Właśnie na tak postawione pytanie starają się odpowiedzieć delegaci podczas rozpoczynającego się dziś walnego zgromadzenia Zgromadzenia Regionów Europy (AER). W Portugalii zebrali się przedstawiciele najbardziej znaczących regionów Europy. Dolny Śląsk reprezentują marszałek Rafał Jurkowlaniec, wicemarszałek Radosław Mołoń i radny województwa Jacek Pilawa.

Zgromadzenie Regionów Europy (AER) to największa w Europie sieć, skupiająca ponad 270 regionów z 33 krajów oraz 16 organizacji międzyregionalnych. Tegoroczne walne zgromadzenie odbywa się pod hasłem „regiony zarządzają globalizacją”. Kwestia ta stała się więc tematem przewodnim obrad AER. Delegaci pracowali nad nowymi strategiami dotyczącymi społecznej innowacji i rozwoju gospodarczego, które pozwoliłyby zminimalizować negatywne skutki globalizacji. Podkreślano, że poprzez stosowanie polityki równych szans regiony są kluczowymi aktorami w radzeniu sobie ze zmianami społecznymi, towarzyszącymi globalizacji. O wspieraniu decentralizacji i regionalizmu w Europie mówił Roy Perry, przedstawiciel stałego komitetu ds. instytucjonalnych. Na popołudnie zaplanowano sesję tematyczną: „Korzyści ekonomiczne wynikające z globalizacji”, którą poprowadzi Ian Hill, ekspert ds. funduszy europejskich.

 

Zgromadzenie Regionów Europy (ARE) zostało utworzone w 1985 roku i jest forum politycznym a także organizacją reprezentującą regiony Europy, której cele to: rozwój demokracji, solidarności i współpracy międzyregionalnej w Europie. AER jest aktywne w dziedzinach, które są częścią kompetencji regionalnych, włączając w to politykę spójności, innowacje, regionalny rozwój gospodarczy, edukację, zdrowie oraz politykę społeczną. Zgromadzenie przedstawia swoje inicjatywy Komisji Europejskiej, której celem jest rozwijanie partnerstwa w dziedzinie innowacji. AER oraz jego regiony członkowskie mają doświadczenie we współpracy z różnymi instytucjami i upowszechniają wiedzę poprawiającą wzrost innowacji. Siedzibą główną organizacji jest Strasbourg (Francja).

ZW