rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA przyznana

19.06.2009 11:20

Już po raz drugi przyznana została Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA. Na sesji w dniu 18 czerwca 2009 roku radni województwa uchwalili, że w tym roku otrzymają ją Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz Pan Antoni Jan Wójtowicz.

Legnica stała się miejscem realizacji pionierskiego i unikatowego projektu społeczno – artystycznego znanego w Polsce pod nazwą „Teatr, którego sceną jest miasto”. Projekt teatralny oparty został na autorskiej idei odkrywania dla sztuki i adaptacji społecznej zapomnianych, często zdewastowanych obiektów miejskiej infrastruktury. Dzięki swoim działaniom Teatr im. Modrzejewskiej przywraca lokalnej społeczności i wybranym miejscom ich historię i dopisuje nową. Wszystko razem służy ocaleniu pamięci o historii, rewitalizacji zdegradowanych obiektów i aktywizacji kulturalnej mieszkańców Legnicy. Rozgłosi sukcesy artystyczne, jakie od wielu lat towarzyszą realizacji projektu doskonale promują miasto i region.

Antoni Wójtowicz ur. 1954 r., od 1980 r. członek – założyciel NZS na Uniwersytecie Wrocławskim. Później członek Zarządu Uczelnianego NZS. Twórca Wydawnictwa „Uniwersitas” (wydano kilka pozycji) oraz pisma studentów Instytutu Nauk Politycznych „Woda na młyn”. W stanie wojennym dwukrotnie internowany(w Strzelinie i w Grodkowie). Później twórca wydawnictwa II obiegu – Spółdzielni Wydawnictwa Profil, obecnie działającej jako Wydawnictwo Profil, które w tym roku będzie obchodziło 25 – lecie swojej działalności.

Pomysł powstania wydawnictwa pojawił się w 1983 roku. Wśród pomysłodawców byli m.in. Aleksander Popiel, Bogdan Zdrojewski oraz Antoni Wójtowicz. Wszyscy byli członkami Niezależnego Zrzeszenia Studentów UWr. Jednak z powodu pewnych założeń bezpieczeństwa, tzn. ażeby nie łączyć pracy organizacyjnej i poligrafii (co stało się później żelazną regułą – albo druk albo praca w strukturach podziemnych), głównymi założycielami zostali Antoni Wójtowicz i Aleksander Popiel (Bogdan Zdrojewski był członkiem podziemnych władz NZS na uniwersytecie).

Spółdzielnia Wydawnicza Profil przez następne lata drukowała książki, druki tzw. bezdebitowe na maszynach offsetowych w zakładach państwowych nielegalnie, dzięki pomocy zaprzyjaźnionych drukarzy i pracowników tychże przedsiębiorstw. W okresie 1984 – 1990 wydano ponad 25 pozycji książkowych w różnych nakładach (od 1 tys. do 5 tys.). Z uwagi na sytuację polityczną a także zainteresowania twórcy wydawnictwa, Antoniego Wójtowicza (jest historykiem z wykształcenia) wydawane pozycje były poświęcone najnowszej historii i sprawom politycznym. Jednocześnie wydawnictwo spełniało także role usługową – drukowano m.in. wiele gazetek zakładowych, dla ruchu „Wolność i Pokój” – czasopismo „Czas Przyszły”, dla podziemnych organizacji szkolnych np. Międzyszkolny Ruch Oporu” – gazetki „Szkoła”, „Biust” (Biuletyn Informacyjny Uczniów Szkół Technicznych), „Ruchu Społecznego Solidarność” – czasopismo „Kontur”.

Okres legalnej działalności zaczął się w dniu 27 sierpnia 1990 r. kiedy Antoni Wójtowicz zarejestrował „Wydawnictwo Profil” w Urzędzie Miejskim Wrocławia pod nr 17286. Od tego momentu Wydawnictwo działało już dwutorowo: jako wydawca i jako drukarnia. W połowie lat 90 zaczął się zmieniać zakres tematyczny prac wydawniczych. Oprócz tematyki historyczno – politologicznej Wydawnictwo zaczęło publikować pozycje związane z funkcjonowaniem samorząd terytorialnego. W tym zakresie zaczęło współpracować z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej przy wydawaniu kwartalnika „Zeszyty Samorządowe”. W 1998 r. na mocy porozumienia Wydawnictwo Profil przejęło samodzielne wydawanie „Zeszytów”. W 1999 zaczęły się ukazywać „Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne” już jako dwumiesięcznik. Wydawnictwo współpracowało z Biurem Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych przy Urzędzie Marszałkowskim, od 2007 r. w związku z reorganizacją Urzędu Marszałkowskiego zadanie koordynacji doradztwa w sprawach samorządowych podjęło samodzielnie Wydawnictwo Profil.

Tematyka samorządowa jest w tej chwili głównym punktem zainteresowania Wydawnictwa. Zeszyty Samorządowe ukazują się już 11 rok, doradztwo prawne – trzeci. Od początku do chwili obecnej Wydawnictwem kierował i kieruje (obecnie jako właściciel) Antoni Wójtowicz.