rozmiar czcionki: A | A | A

Do 31 marca trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

31.03.2020 16:00

W 2020 roku po raz dwunasty zostanie przyznana Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zostanie nią uhonorowany twórca dzieła artystycznego, wydarzenia lub projektu kulturalnego, który w sposób szczególny wniósł wkład w rozwój dolnośląskiej kultury lub promował nasz region w Polsce i za granicą.


Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Dolnośląskiego występuje Kapituła, w skład której wchodzą m.in. Przewodniczący Sejmiku, Członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za działania w sektorze kultury i Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku. Kandydatów może zgłaszać m.in. Przewodniczący Kapituły, jej poszczególni członkowie, grupa co najmniej 5 Radnych Województwa, grupa co najmniej 1000 mieszkańców Dolnego Śląska, instytucje kultury lub środowiska twórcze. Wysokość nagrody wynosi 20 000 zł (dla osoby fizycznej) i do 100 000 złotych (dla osoby prawnej bądź jednostki nie posiadającej osobowości prawnej). Wnioski można składać do 31 marca 2020 roku w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.