rozmiar czcionki: A | A | A

Delegacja Parlamentu Dolnej Saksonii w Sejmiku Województwa

24.04.2017 12:33

Inauguracja konferencji dolnośląsko-dolnosaksońskiej z udziałem deputowanych do Landtagu Dolnej Saksonii i Radnych Województwa Dolnośląskiego „Regiony wobec kryzysów europejskich” 23-26.04.2017. Podczas uroczystości Paweł Wróblewski Przewodniczący Sejmiku WD w asyście Bernda Busemanna Prezydenta Landtagu wręczył Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego pani Ewie Unger.


Pani Dr Ewa Elżbieta Unger urodziła się 20.10.1926 roku w Chorzowie. Miała 13 lat, gdy wybuchła wojna. We wrześniu 1939 roku uciekła wraz z rodziną do Lwowa, skąd została deportowana na Syberię. Po uwolnieniu z obozu trafiła do jednego z kołchozów w północnym Kazachstanie. Pracowała tam do repatriacji w 1946 roku. Od tego czasu mieszka we Wrocławiu. Tutaj zdała maturę, skończyła studia i uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych. Pracowała w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, w spółdzielni farmaceutycznej, w zakładzie zootechnicznym oraz 13 lat w Klubie Inteligencji Katolickiej, skąd w roku 1987 przeszła na emeryturę. 2 lata później zaangażowała się w pracę inspirowanej przez Klub Inteligencji Katolickiej grupy, która powołała do życia Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Od samego początku pracowała społecznie na rzecz Fundacji, także pełniąc w latach 1990-2003 funkcję przewodniczącej Zarządu. Pani dr Ewa Unger członkinią wrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej jest od 1958 roku. Jej zaangażowanie w działalność, szczególnie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, zaowocowało wieloma wyróżnieniami. Laureatka nagrody Prezydenta Wrocławia, Honorowy Obywatel Gminy Świdnica. To pierwsza wrocławianka odznaczona przez Prezydenta RFN Federalnym Krzyżem Zasługi. Wraz z Freyą von Moltke, w imieniu Fundacji „Krzyżowa”, jako pierwszej w Polsce, odebrała Krzyż z Coventry, brytyjskiego odznaczenia przyznawanego organizacjom służącym pojednaniu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w 2003r. odznaczył dr Ewę Unger Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2011 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.