rozmiar czcionki: A | A | A

Budżet Województwa Dolnośląskiego na rok 2010 uchwalony

30.12.2009 14:25

Radni przyjęli dziś uchwałę w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2010 rok, przy 20 głosach „za”. Pierwsze czytanie uchwały odbyło się podczas sesji Sejmiku w dniu 17 grudnia.

Budżet w wielu miejscach rekordowy, ale także budżet trudny, bo odnoszący się do oczekiwań kilku bardzo dobrych lat przed kryzysem. Budżet realizowany przy rozkręconej machinie inwestycyjnej i lekkiej zadyszce dochodów państwa.” – mówił marszałek Marek Łapiński podczas pierwszego czytania uchwały.

Głównym celem budżetu na rok 2010 jest, oprócz wypełniania statutowych obowiązków Samorządu Województwa, zwiększenie potencjału ekonomicznego regionu, w szczególności poprzez pozyskanie dodatkowych środków z Unii Europejskiej w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania.

Podstawowe założenia przyjęte do projektu budżetu na 2010 rok to przede wszystkim:

- skoncentrowanie środków finansowych na wydatkach prorozwojowych,

- maksymalizacja wydatków majątkowych,

- zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących,

- optymalne zarządzanie środkami europejskimi.

W budżecie na 2010 rok dochody wynoszą 1,217 mld zł, a kwota wydatków to 1,773 mld zł. Dla porównania w projekcie budżetu na 2009 rok planowana kwota dochodów wynosiła 1,024 mld zł, a wydatków 1,330 mld zł. Wzrost dochodów o 19% (o 192 mln zł) oraz wydatków o 33% (o 444 mln zł) wynika z dobrej kondycji finansowej Województwa Dolnośląskiego.

Pod względem zaplanowanej na 2010 rok kwoty wydatków budżet Województwa Dolnośląskiego zajmuje 2 miejsce wśród 16 regionów, po województwie mazowieckim, które zaplanowało wydatki na poziomie 3,1 mld zł. Przyjęta w budżcie kwota dochodów sytuuje województwo dolnośląskie na 3 miejscu w kraju po województwie mazowieckim (2 mld 796 mln zł) i śląskim (1 mld 268 mln zł).

W związku z dobrą koniunkturą gospodarczą naszego regionu w porównaniu z pozostałymi regionami kraju i wysoką realizacją dochodów podatkowych na 1 mieszkańca Województwo Dolnośląskie w 2010 roku wpłaci do budżetu państwa 16 mln 390 tys. zł z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla 16 województw. Poza województwem mazowieckim  jesteśmy jedynym  województwem dokonującym wpłaty do budżetu państwa. W 2009 roku wpłata wynosiła 12 mln zł.

Budżet Województwa Dolnośląskiego na 2010 rok jest pierwszym, w którym wydatki majątkowe stanowią ponad połowę tj. 52,3% łącznej kwoty. Dla przykładu w 2004 roku było to 57 mln zł (20%), w 2006 199 mln zł (31%) a w 2008 491 mln zł (45%). Na wsparcie innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 62.612.500 zł, w tym między innymi na pomoc finansową na drogi gminne i powiatowe (31.620.000 zł), Moje boisko-Orlik 2012 (16.317.000 zł), Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej  ( 10.000.000 zł), projekty z zakresu odnowy wsi (3.175.500 zł), zadania z zakresu bezpieczeństwa ( 1.000.000 zł).

Obowiązujący od 1 grudnia 2009 roku Traktat Lizboński wzmacnia pozycję, rangę i znaczenie samorządu regionalnego. Przygotowany przez rząd „Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Publicznych" również przewiduje dalszą decentralizację systemu finansowego. Już teraz, po raz pierwszy w historii, mamy możliwość swobodnego dysponowania 80% dochodów budżetowych. Mamy też do wykonania ważne zadanie - osiągnięcie dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania. To wielka szansa dla regionu i jego dynamicznego rozwoju.”  - podsumował marszałek Łapiński.

Więcej szczegółów: prezentacja do pobrania