rozmiar czcionki: A | A | A

Absolutorium dla Zarządu udzielone na XXXV sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

29.06.2017 15:01

Jedno z ważniejszych posiedzeń Sejmiku Województwa za nami. Radni większością głosów przyjęli wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Mamy jeden z najlepszych budżetów w Polsce. Dane budżetowe potwierdzają, że Dolny Śląsk pozostaje w finansowej czołówce województw polskich. W załączeniu kilka slajdów dotyczących ubiegłorocznej gospodarki finansowej województwa. Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sejmik Województwa Dolnośląskiego wystosował oficjalny apel do Prezydenta RP o odrzucenie przyjętej przez Sejm RP ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uznając ją za niezgodną z Konstytucją RP. Apel wystosowali Radni dwóch Klubów Sejmiku: Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego i Dolnośląskiego Klubu Porozumienie PO, PSL, SLD.