rozmiar czcionki: A | A | A

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ

Zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Systemem Identyfikacji Wizualnej (SIW) tablica informacyjna powinna być wykonana jak poniżej:

WYMIARY:
42 x 29,7 cm

WYKONANIE:
Blacha aluminiowa (typu DIBOND), szczotkowana.
Elementy graficzne nadrukowane,emaliowane lub naklejone z folii samoprzylepnej

Zdjęcie tablicy z miejsca realizacji zadania, potwierdzające jej wykonanie, należy dołączyć do sprawozdania finansowo - merytorycznego na etapie rozliczania przedsięwzięcia.


Do pobrania:

Wzór tablicy informacyjnej 

Logotypy UMWD

Logotypy Rok Odry 2018

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszamy na Konferencję Inaugurującą Samorządowy Rok Rzeki Odry 2018, która odbędzie się 12 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w sali 1222 (sala posiedzeń Sejmiku) budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu.
Podczas posiedzenia zaplanowane zostało uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współdziałania w ramach Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018.


Szczegółowy program spotkania.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”, przeznaczony dla gmin Województwa Dolnośląskiego, w wyniku którego zostaną przyznane dotacje celowe na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą i innymi rzekami lub zbiornikami wodnymi.


Rodzaje zadań:
dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego będzie udzielona na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury na terenie gminy, m.in.: przystanie, pola biwakowe (np. wiaty, ławostoły, paleniska, kosze na śmieci), zaplecza sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, przenoski przy przeszkodach na szlakach wodnych, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu pływającego, slipy dla łodzi. Wyklucza się możliwość finansowania dokumentacji projektowej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu: 1 000 000 zł (milion złotych).

Wnioskodawcy: gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

Dofinansowanie: pomoc udzielana będzie gminie w wysokości do 50% wartości projektu w formie zaliczki. Maksymalna wysokość wsparcia dla gminy wyniesie 50 000 zł. Wkład finansowy gminy nie może być niższy niż 50% minimalnej wartości projektu.

Termin składania wniosków: do dnia 16 lutego 2018 r.

Miejsce składania wniosków: wypełniony Formularz wniosku w formie papierowej należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data nadania – data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

z dopiskiem: DFO 2018


Termin zakończenia realizacji zadania objętego konkursem: do dnia 31 sierpnia 2018 r. (wydatkowanie środków w ramach dotacji celowej oraz zakończenie działań w projekcie).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dotacji znajdują się w Regulaminie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”, który jest dostępny w zakładce „DOKUMENTY”. W zakładce znajdują się również edytowalne wzory dokumentów wymaganych od gminy na etapie konkursu.