rozmiar czcionki: A | A | A

ZBLIŻAJĄCY SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PROJEKTÓW.

16.12.2016 11:59

Szanowni Państwo, przypominamy, iż w ramach projektu umowy z gminami na opracowanie programu rewitalizacji zostały zawarte na okres niepóźnej niż do 31 grudnia 2016 r.

Gminom, które uczestniczą  w projekcie do końca roku,  przypominamy o konieczności  zakończenia wszystkich zadań w terminie, w  tym przede wszystkim osiągnięcie celu nadrzędnego tj. opracowanie programu rewitalizacji (przyjęcie dokumentu w drodze uchwały). Ponadto przypominamy, iż ze środków dotacji mogą być refundowane wydatki poniesione w terminie realizacji umowy.
Zgodnie z umową, sprawozdanie końcowe należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia okresu realizacji projektu. Podstawą zatwierdzenia sprawozdania (wypłatą refundacji) jest pozytywna ocena programu rewitalizacji.