rozmiar czcionki: A | A | A

posiedzenie Rady Rozwoju Dolnego Śląska we Wrocławiu 26.04.2012 r.

W dniu 26 kwietnia 2012 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej, w Starej Sali Senatu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Rozwoju Dolnego Śląska. Posiedzenie, które otworzyli wspólnie pan dr Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD oraz pan prof. dr hab. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, poświęcone było szeroko rozumianym wyzwaniom rozwojowym regionu dolnośląskiego w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Omówiono problematykę innowacji na Dolnym Śląsku oraz delimitacji obszarów funkcjonalnych w regionie. W ramach spotkania przedstawiono również koncepcje Chmury Edukacyjnej („Cloud Computing”) oraz wyniki badania specjalizacji gospodarczych Dolnego Śląska w kontekście Smart Specialisation.

Prezentacje

- Cloud Computing – T. Więckowski

- Innowacje w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego – J. Lasak

- Przesłanki dot. wyznaczania obszarów problemowych, obszarów funkcjonalnych i obszarów strategicznej interwencji Dolnego Śląska na podstawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju M. Zathey

- Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych w województwie dolnośląskim Urząd Statystyczny we Wrocławiu

- Badanie specjalizacji gospodarczych Dolnego Śląska w kontekście Smart SpecialisationMarek Pasztetnik