rozmiar czcionki: A | A | A

Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jest procesem, który  umożliwia bieżącą obserwację działań prowadzonych na rzecz realizacji zapisów tego dokumentu. Zapewnia podstawę do oceny skuteczności programów, polityk i przedsięwzięć prowadzonych na terenie Dolnego Śląska.

 

Informacje uzyskane w toku monitoringu Strategii pozwalają również na systematyczne dostosowywanie działań prowadzonych przez Samorząd Województwa do aktualnych wyzwań i szans rozwojowych  regionu.

 

Z wymienionych powodów Instytut Rozwoju Terytorialnego przygotował Koncepcję monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Określono w niej zasady, narzędzia, zestaw wskaźników monitoringu oraz zakres odpowiedzialności i zadania uczestników tego procesu.

 

Koncepcja monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 – link do dokumentu