rozmiar czcionki: A | A | A

WYNIKI KONKURSU DFPR 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 28 maja 2020 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr XVIII/456/20 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020”.

Zgodnie z Regulaminem w przypadku pojawienia się oszczędności bądź zwiększenia puli środków finansowych, przeznaczonych na konkurs DFPR 2020, dotacja celowa zostanie przyznana kolejnej gminie z listy rankingowej.


WYNIKI KONKURSU- lista rankingowa

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH DFPR 2020

Szanowni Państwo, 12 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020”.

DFPR to konkurs dla gmin, który ma na celu realizację zasady równomiernego rozwoju. Pozwala on na wsparcie gmin w realizacji zadań własnych, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i realizujących tym samym jej cele strategiczne. DFPR stanowi realizację uprawnień samorządu województwa do udzielania pomocy (w tym finansowej) innym jednostkom samorządu terytorialnego.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OGŁOSZENIEM O KONKURSIE