rozmiar czcionki: A | A | A

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ

Zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Systemem Identyfikacji Wizualnej (SIW) tablica informacyjna powinna być wykonana jak poniżej:

WYMIARY:
42 x 29,7 cm

WYKONANIE:
Blacha aluminiowa (typu DIBOND), szczotkowana.
Elementy graficzne nadrukowane,emaliowane lub naklejone z folii samoprzylepnej

Zdjęcie tablicy z miejsca realizacji zadania, potwierdzające jej wykonanie, należy dołączyć do sprawozdania finansowo - merytorycznego na etapie rozliczania przedsięwzięcia.


Do pobrania:

Wzór tablicy informacyjnej 

Logotypy UMWD

Szanowni Państwo,

w dniu 5 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018", przeznaczonego dla dolnośląskich gmin na wsparcie realizacji zadań własnych.

Rodzaje zadań: Dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego będzie udzielana na realizację projektów dotyczących w szczególności:

1. Zmniejszenia niskiej emisji - np. termomodernizacji, termorenowacji, a także substytucji paliwowej w obszarach o dużej gęstości zaludnienia, a w szczególności miejscowościach o walorach turystycznych i uzdrowiskowych;

2. Inwestycji w infrastrukturę sportowo - rekreacyjną służącą kształtowaniu i promocji prozdrowotnych postaw kultury fizycznej, wykorzystywaną np. do rozwijania oferty szkolnych zajęć sportowych w celu upowszechniania zdrowego stylu życia.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu: 3 mln zł

Wysokość pomocy finansowej: do 150 tys. zł

Termin składania wniosków: do 2 marca 2018 r.

Miejsce składania wniosków: wypełniony Formularz Wniosku w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data nadania - data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej

ul. Walońska 3-5

pok. 411

50 - 413 Wrocław

z dopiskiem: DFPR 2018

Wersję elektroniczną wypełnionego Formularza wniosku należy przesłać do 2 marca 2018 r. na adres: dfpr@umwd.pl

Termin zakończenia realizacji zadania objętego konkursem: do dnia 31 października 2018 r. (data złożenia sprawozdania końcowego).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym Formularz Wniosku znajdują się w zakładce "DOKUMENTY".